Vejledning: Dialog før og under udbudsprocessen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning om mulighederne for dialog før og under udbuddet.


 

Vejledningen omtaler markedsdialog, dialog efter offentliggørelse men før fristens udløb samt dialog i forbindelse med de fleksible udbudsformer og den dialog, der foregår, indtil kontrakten tildeles. Værdibyg arbejder sideløbende på en vejledning om, hvordan forhandlingsforløb bedst muligt gennemføres i praksis. 

Hent vejledning

OBS. Frist for supplerende oplysninger i udbud regnes i dage
Ordregiver kan if. Udbudslovens § 134 fremsende supplerende oplysninger og dokumenter vedrørende udbudsmaterialet op til 6 dage før udløbet af både ansøgnings- og tilbudsfristen.

I lovbemærkningerne forudsættes fristen at blive beregnet i timer. Det er ikke korrekt! Kommissionen har på forespørgsel fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bekræftet, at  jf. Fristforordningens art. 3 stk.2 litra b, beregnes fristen i hele dage. Dvs. at hvis tilbudsfristen er den 10 januar klokken 12.00, så er fristens første dag den 9. januar. Fristen for meddelelse af supplerende oplysninger m.m ( §§ 93 og 134) vil derfor være den 3. januar klokken 23.59.

Læs mere herom i vejledningen side 21-22.  

Læs mere