Vejledning om udbud af videnrådgivning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en vejledning om udbud af videnrådgivning, som er i tråd med FRI´s anbefalinger om at reducere branchens transaktionsomkostninger.

 

Vejledningen anbefaler blandt andet, at man bruger udbudsformer med prækvalifikation, for eksempel begrænset udbud, så antallet af tilbudsgivere, der skal afgive det fulde tilbud, begrænses.

Det anbefales ligeledes at sikre proportionalitet mellem opgavens omfang og de krav, der stilles til tilbuddene. Det kan gøres blandt andet ved at begrænse kravene til udfoldelsen af tilbuddene ved ikke at kræve detaljerede tilbud for alle delelementer i opgaven, ikke stille unødige krav og fastlægge et maksimalt antal sider for tilbuddene.

For at skabe mest mulig gennemsigtighed, skal man fremlægge mest mulig information, så tilbudsgiverne kan gennemskue, hvad opgaven går ud på, og så anbefales det at give gode, velargumenterede begrundelser for afslag.

Vejledningen giver desuden inspiration og praktiske råd til nye måder at købe ind på.

Læs vejledningen her

 

 

Læs mere