FRI's vejledninger

Udbud - Keep it simple
Udbud - Keep it simple
FRI-vejledning beskriver mulighederne for at udbyde så simpelt som muligt med det formål at sænke transaktionsomkostningerne. Seneste version er fra august 2018.
Den Lille Hvide i totalenterprise, 2005
Den Lille Hvide i totalenterprise, 2005
FRI's nye konjunkturmåling viser, at den vækstpause vi så ved den seneste måling i oktober sidste år, er afløst af ny vækst hos rådgiver-og ingeniørvirksomhederne især øst for Storebælt.
Aftaleformularer for aftale om teknisk rådgivning og bistand ABR 18
Aftaleformularer for aftale om teknisk rådgivning og bistand ABR 18
FRI og Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet en aftaleformular, som benyttes sammen med Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 18. Bemærk at der findes en tilsvarende aftaleformular, når det er ABR 89, der danner grundlaget for aftalen.
Sammenstilling af ABR 18 og ABR 18 forenklet
Sammenstilling af ABR 18 og ABR 18 forenklet
FRI har lavet et dokument, som nemt og hurtigt illustrerer forskelle og ligheder mellem ABR 18 og ABR 18 forenklet. Dansk Byggeri har lavet et tilsvarende dokument for AB 18 og AB 18 forenklet.
FRI-guide: Klimatilpasset projektering
FRI-guide: Klimatilpasset projektering
En FRI task force har udarbejdet guiden: "Klimatilpasset projektering". Formålet er at sikre værdier og klimatilpasningsindsatsens effektivitet, henvendt til især FRI's mindre virksomheder, men også bygherrer og myndigheder.
Plask - et beregningsværktøj fra Naturstyrelsen
Plask - et beregningsværktøj fra Naturstyrelsen
PLASK er et samfundsøkonomisk beregningsværktøj, som Naturstyrelsen stiller gratis til rådighed. Værktøjet kan anvendes af kommuner, spildevandsselskaber og andre til at beregne de samfundsøkonomiske konsekvenser ved konkrete klimatilpasningstiltag.
 Klimatilpasning.dk
Klimatilpasning.dk
Klimatilpasning.dk er en portal for virksomheder, borgere og kommuner, hvor der gives gode råd og inspiration til at håndtere klimatilpasning.
Vejledning: Klimatilpasning i kommunerne
Vejledning: Klimatilpasning i kommunerne
Naturstyrelsen har udgivet en vejledning, der skal gøre klimatilpasningsindsatsen i kommunerne let tilgængelig. Hvad skal man være opmærksom på? Hvad har man af muligheder, fx for at begrænse byggeri i oversvømmelsestruede områder?
Sammenstilling af ABR 18 og ABR 18 forenklet
Sammenstilling af ABR 18 og ABR 18 forenklet
FRI har lavet et dokument, som nemt og hurtigt illustrerer forskelle og ligheder mellem ABR 18 og ABR 18 forenklet. Dansk Byggeri har lavet et tilsvarende dokument for AB 18 og AB 18 forenklet.
Level(s) - dansk test af europæisk certificering
Level(s) - dansk test af europæisk certificering
Danmark et af de lande, der har ydet det største bidrag til at kvalificere EU's kommende metode til vurdering af bæredygtigt byggeri Level(s). En ny rapport sætter fokus på de danske erfaringer, som viser, at der stadig er udfordringer og behov for videreudvikling af Level(s).
Level(s) - dansk test af europæisk certificering
Level(s) - dansk test af europæisk certificering
Danmark et af de lande, der har ydet det største bidrag til at kvalificere EU's kommende metode til vurdering af bæredygtigt byggeri Level(s). En ny rapport sætter fokus på de danske erfaringer, som viser, at der stadig er udfordringer og behov for videreudvikling af Level(s).
Level(s) - dansk test af europæisk certificering
Level(s) - dansk test af europæisk certificering
Danmark et af de lande, der har ydet det største bidrag til at kvalificere EU's kommende metode til vurdering af bæredygtigt byggeri Level(s). En ny rapport sætter fokus på de danske erfaringer, som viser, at der stadig er udfordringer og behov for videreudvikling af Level(s).
Byggeriet 2035
Byggeriet 2035
Her på siden kan du læse rapporten ”Byggeriet 2035 – en foresight-analyse”, som viser konsekvenser og muligheder af de megatrends, som præger verdens udvikling
Level(s) - dansk test af europæisk certificering
Level(s) - dansk test af europæisk certificering
Danmark et af de lande, der har ydet det største bidrag til at kvalificere EU's kommende metode til vurdering af bæredygtigt byggeri Level(s). En ny rapport sætter fokus på de danske erfaringer, som viser, at der stadig er udfordringer og behov for videreudvikling af Level(s).