Ydelsesbeskrivelsen for landskab - vejledning 2021

FRI har sammen med Danske Arkitektvirksomheder revideret vejledningen til Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018.

Udover nogle sproglige rettelser består revisionen i en omskrivning af afsnittet om IKT-ledelse herunder særligt om konsistens-og kollisionskontrol, idet det har været væsentligt at få mere klarhed over IKT-lederens opgaver med at tilrettelægge, koordinere og facilitere det digitale samarbejde gennem projektets faser.

Se flere FRI-vejledninger

Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
FRI har lavet en meget kort gennemgang af de forskellige scenarier, der dukker op, hvis ens samarbejdspartner fx bygherre/totalentreprenør, hoved-/totalrådgiver eller entreprenør går konkurs. Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.