FRI's Konjunkturmålinger

Læs mere

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø
FRI samarbejder med Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder og Byggeriets Arbejdsmiljøbus om at sætte fokus på arbejdsmiljø.
Ny skabelon til midlertidig ansættelse
Ny skabelon til midlertidig ansættelse
DI’s kontraktskabelon kan være en god hjælp i forbindelse med ansættelsesforhold, der højst varer en måned. Skabelonen autogenereres, men det er muligt at tilpasse præcis til behovet i word efterfølgende.