}
Ledelse - Værktøjer

FRI's Konjunkturmålinger

Lønstatistik

 Statistikken viser gennemsnitslønninger for de grupper af medarbejdere, der er flest af i FRI's medlemsvirksomheder opdelt på dimittendår etc.

Branchestatistik

Indeholder nøgletal som overskudsgrad, eksport og kundesammensætning.