FRI og Danske Arkitektvirksomheder udgav i 2017 en betaversion til et kommende tillæg til ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighed i byggeriet. Betaversionen kan anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med bæredygtighed. Der er tale om en foreløbig version, som er lavet med det formål at høste erfaringer fra brug af tillægget i praksis.

På baggrund af tilbagemeldingerne var intentionen, at der skulle foreligge en endelig version af ydelsesbeskrivelsen samtidigt med offentliggørelsen af AB18 og ABR18 og revisionen af FRI og Danske Arkitektvirksomheders ydelsesbeskrivelser tilpasset AB18 og ABR18.

I mellemtiden igangsatte Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen et arbejde om en frivillig bæredygtighedsklasse. Af denne grund udskød FRI og Danske Arkitektvirksomheder arbejdet med færdiggørelsen.

FRI og Danske Arkitektvirksomheder opfordrer til, at forbedringer og bemærkninger sendes til Peter Andreas Sattrup pas@danskeark.dk og Majbritt Juul mj@frinet.dk.

Arbejdet med den endelige udgave af tillægget opstartes i efteråret 2019.

Betaversion af Tillæg til ydelsesbeskrivelser

Læs mere om samme emne

ABR 89 - Alm. bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (1989)
ABR 89 - Alm. bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (1989)
ABR 89 er udarbejdet med henblik på teknisk rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsområdet. ABR 89 er et agreed document indgået af byggeriets parter f.eks. staten, KL, rådgiverne m.fl. Det tilrådes at benytte ABR 89 i sine aftaler, da den har ansvarsbegrænsninger vedr. tid, indirekte tab, pro rata, tilsyn m.m., der er bedre end dansk ret.
GBR 92 - Generelle Bestemmelser for Rådgivning (1992)
GBR 92 - Generelle Bestemmelser for Rådgivning (1992)
Generelle Bestemmelser for Rådgivning (GBR92) er udarbejdet af FRI til brug for indgåelse af rådgivningsaftaler, der ikke på hensigtsmæssig måde dækkes af ABR89. Dvs. at det er en ABR, der er renset for det byggerirelaterede, hvilket gør den anvendelig på en lang række opgaver, der ikke vedrører byggeri.