Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 er en radikal ændring i forhold til Byggeri og Planlægning 2012. Ydelsesbeskrivelsen indarbejder de ændringer, som følger af ABR 18, BR18 og AB 18 og tager højde for krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring. I konsekvens heraf er faserne ændret, så hovedprojekt er opdelt i udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Titlen ”Byggeri og Landskab 2018” er valgt for at tydeliggøre, at projektet naturligt indeholder landskabsarbejder.

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab (2018) 

Revisionsnotat (2018)

FRI har sammen med Danske Arkitektvirksomheder udarbejdet en vejledning til Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 (YBL18).

Vejledningen skal bidrage til at beskrive og uddybe de tanker, der ligger bag YBL 18. Der er tale om en version 1, og vejledningen tænkes revideret løbende på grundlag af de input, som organisationerne må modtage.

Vejledning til YBL 18  (2018) 

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab - redigerbar (2018) 

Vejledningsskema til brug af den redigerbare YBL

I tilknytning til ydelsesbeskrivelsen er der udarbejdet et afkrydsningsskema, der skal sikre en entydig afgrænsning og beskrivelse af rådgivernes ydelser i forbindelse med projektering, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn, samt en synliggørelse af ydelser, der ikke er indeholdt i aftalen eller påhviler klienten eller eventuelt projekterende entreprenører.

Afkrydsningsskema (2018) 

Afkrydsningsskema (2018) 

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab findes også i en engelsk oversættelse. 
Description of services for Building and Landscape

Byggeri og Landskab afløser Byggeri og Planlægning, som du kan finde her

Se flere ydelsesbeskrivelser

Ydelsesbeskrivelsen for Arbejdsmiljø og Koordinering 2014
Ydelsesbeskrivelsen for Arbejdsmiljø og Koordinering 2014
FRI og DANSKE ARK har udgivet en ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering i bygge- og anlægsprojekter. Arbejdsmiljøkoordinator eller ej: som rådgiver/projekterende skal du kende til bygherres pligter i relation til arbejdsmiljølovgivningen - og arbejdsmiljøkoordinators ydelser. DANSKE ARK og FRI har derfor udarbejdet en ydelsesbeskrivelse for området.
Revideret ydelsesbeskrivelse for ”Arbejdsmiljøkoordinering”
Revideret ydelsesbeskrivelse for ”Arbejdsmiljøkoordinering”
Som rådgiver/ projekterende skal du kende til bygherres pligter i relation til arbejdsmiljølovgivningen - og arbejdsmiljøkoordinators ydelser. Også selvom du ikke er arbejdskoordinator. DANSKE ARK og FRI’s reviderede ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering giver dig overblik over dine pligter.