[al[tan - nyt værktøj til rådgivere

Teknologisk Institut har udviklet og designet en app, [al[tan, som skal forbedre kvaliteten og effektiviteten i rådgiverens arbejde med at registrere og analysere data fra tilstandsundersøgelser, som er foretaget på altaner med udliggerjern/stålprofiler. 

I perioden 1890-1950 blev altaner typisk udført som altanplader af beton båret af udkragede stålprofiler/udliggerjern, som blev forankret i etageadskillelsen. Der findes ca. 38-50.000 altaner med udliggerjern i Danmark.

Igennem projektet K-Altan, finansieret af Grundejernes Investeringsfond (GI), har Teknologisk Institut afdækket, at der er store udfordringer med tilstanden af udkragede altaner opført med udliggerjern. I projektet blev der undersøgt ca. 100 udkragede altaner med udliggerjern, som viste, at tilstanden af størstedelen af altanerne/udliggerjern var dårlig, selv på altaner uden synlige tegn på skader.

Teknologisk Institut har udviklet appen til og for professionelle rådgivere og som en hjælp til at opsamle og evaluere data på tværs af branchen. Appen understøtter dermed dataopsamling både af den enkelte undersøgelse og med det formål at danne et overblik over omfanget over de ældre altaners tilstand i Danmark.

Læs også

Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Dette kursus i karismatisk adfærd og ledelse er for den professionelle fagperson, der ønsker at forstå de dybereliggende mekanismer i kommunikation, og som ønsker at skabe sig en fordel i samtaler, møder og interaktion i arbejdslivet.
Høringssvar: Selektiv nedrivning
Høringssvar: Selektiv nedrivning
Med et lovforslag, der netop har været i høring, bliver det muligt for Miljøministeren at fastsætte regler i en bekendtgørelse om selektiv nedrivning – det vil sige nedrivning, hvor materialer adskilles og sorteres med henblik på maksimal udnyttelse og recirkulering af materialer, samt frasortering af materialer, der indeholder problematiske stoffer. FRI har indsendt høringssvar, som du kan læse her.
Webinarrække om arbejdsmiljø i projektering
Webinarrække om arbejdsmiljø i projektering
Udforsk relevante emner inden for arbejdsmiljø i projekteringsfasen. FRI og Danske Arkitektvirksomheder inviterer projekterende ingeniører og bygherrerådgivere til målrettede webinarer i samarbejde med BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste. Deltagelse er gratis. Del din feedback og påvirk fremtidige emner. Tilmeld dig på vores hjemmeside. Velkommen til lærerige webinarer!
Arbejdsmiljø indenfor byggeri
Arbejdsmiljø indenfor byggeri
Det er vigtigt at tage højde for arbejdsmiljøet i alle faser af et byggeri. Med tiden er det kun blevet vigtigere, at have arbejdsmiljø for øje når der projekteres, bygges og i den efterfølgende drift. Det stiller stadigt større krav til de projekterendes viden indenfor området.