Reviderede vejledninger til BR18 kapitel 32, 33 og 34 om de certificerede statikeres og brandrådgiveres virke

I start august har Bolig- og Planstyrelsen udsendt reviderede vejledninger til BR18 kapitel 32, 33 og 34 om certificerede statikeres og brandrådgiveres virke.


 

Bolig- og Planstyrelsen har revideret vejledningerne til BR18, kapitel 32, 33 og 34 om de certificerede statikeres og brandrådgiveres virke. Vejledningerne er således i overensstemmelse med seneste ændringsbekendtgørelse til bygningsreglementet BEK nr. 1030 af 27. juni 2022.

Vejledningerne er opdateret for så vidt præcisering af anvendte begreber, den certificeredes virke, herunder brug af assistance og uddelegering og indføjelse af en ny model for den certificeredes virke for dokumentation, som den certificerede skal være bekendt med, men som den certificerede hverken har udfærdiget, udfærdiget ved assistance eller uddelegeret.

Herudover er vejledningerne generelt omstruktureret, således at strukturen følger de øvrige vejledninger til bygningsreglementet.

Målgruppen er primært de certificerede statikere og brandrådgivere, men er også rettet mod øvrige aktører såsom ansøgere, projekterende, designere og udførende, der bl.a. medvirker til udarbejder eller kontrollerer dokumentation af bærende konstruktioner og brandforhold for byggerier.

Vejledning til kapitel 32

Vejledning til kapitel 33

Vejledning til kapitel 34

 

Læs mere om samme emne

Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Det kan være svært at videreformidle budskaber med kompleks viden på en måde, der både fanger publikums interesse og samtidig sikrer, at det faglige indhold bliver korrekt forstået af tilhørerne. Men ved brug af nogle ganske simple teknikker kan man lære at gøre sin præsentation så god, at den bliver husket af tilhørerne i mange år efter.
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.