Aftaleforhold og udbud

Den rådgivende ingeniørbranche har succes med at levere løsninger, viden og vækst i Danmark og internationalt. FRI arbejder for rimelige vilkår for rådgivende ingeniører. Her kan du læse mere om aftaleforhold, bl.a. i FRI's Aftale-Håndbog, ligesom du kan se verserende udbudssager, der har relevans for FRI's medlemsvirksomheder.

ABR 18
ABR 18
ABR 18 - Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed« (ABR 18)