Udvalg

Aftaleforhold og udbud

Den rådgivende ingeniørbranche har succes med at levere løsninger, viden og vækst i Danmark og internationalt. FRI arbejder for rimelige vilkår for rådgivende ingeniører. Her kan du læse mere om aftaleforhold, bl.a. i FRI's Aftale-Håndbog, ligesom du kan se verserende udbudssager, der har relevans for FRI's medlemsvirksomheder.

Værktøjer

Værktøjer, vejledninger, standarder - fagligt og aftalemæssigt - og meget mere. Fravigelser fra AB-systemet

FRI har siden foråret 2019 indsamlet indberetninger fra medlemskredsen om omfang og typer af fravigelser fra diverse bygherrer.

 

Aftaleudvalget

Aftaleudvalget varetager FRI's indsats i forbindelse med udbuds- og aftaleforhold, der påvirker virksomhedernes rammevilkår.