Pas på krav om ”dansk” i udbud!

Klagenævnet har den 30. marts 2021 afsagt en kendelse – ”Vestdavit mod Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse”(FMI). 

Spørgsmålet i klagen var, hvorvidt klagers tilbud med rette var afvist som ukonditionsmæssigt. Det var klageren uenig i, men FMI fik medhold i, at klager ikke havde opfyldt diverse mindstekrav, bl.a. fordi ”sprog” i udbudsbekendgørelsen var angivet som ”dansk”. Klager havde skrevet sit tilbud på dansk, men havde vedlagt et datablad og nogle tegninger på engelsk. Det nye er, at dette blev anset for at være en tilsidesættelse af et mindstekrav, hvorfor ordregiver skulle afvise tilbuddet som ikke konditionsmæssigt. Hidtil har det været op til ordregiver at vurdere, om man i denne situation ville acceptere tilbuddet. Så kendelsen viser ny og skærpet praksis, som såvel bygherrerådgivere som tilbudsgivere skal være opmærksom på!

Læs mere

Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Den 1. juli 2023 forventes en ny lov om ansættelsesbeviser at træde i kraft. Der er en del nyt i loven bl.a. nogle materielle regler, der udvider kravet om ansættelsesbevis til ansatte med gennemsnitlig 3 timers ugentligt arbejde.
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Hvornår må rådgiver bruge funktionsudbud?
Bygherreforeningen har i bilag 3 til deres standardparadigme for rådgiveraftaler udarbejdet en liste over, hvilke ydelser der kan udbydes på funktionskrav uden bygherrens godkendelse.