FRI's tilbud til grundskoler og gymnasier

FRI opgaver til folkeskoler

Her finder du en række opgaver og løsningsforslag til beregningsopgaver til undervisning

Maria Gade Thomsen, EKJ

Marias besøg - Sådan renses jorden og grundvandet under dine fødder

Målgruppe: grundskole

Med emner som bæredygtighed, affaldssortering, pesticider i landbruget, plast i verdenshavene m.m. på den politiske dagsorden, er miljøforurening et højaktuelt emne og et fagområde, som indgår i flere og flere bygge- og anlægsprojekter i Danmark og globalt.

Hvor man tidligere ikke har haft betænkeligheder ved at udlede urenset spildevand til vandmiljøet, begrave kemisk affald i jorden og bruge diverse kemikalier i de byggematerialer, der omgiver os, har man heldigvis i dag et meget større fokus på hensyn til miljøet.

Maria giver eleverne en forståelse af, hvilke konsekvenser forurening har for vores jord- og vandressourcer, og at forurening ikke bare forsvinder, men er et problem som går over generationer.

Adam Stoltenberg Iversen, Rambøll

Adams besøg - Kloden kalder på handling - bæredygtigt byggeri

Målgruppe: ungdomsuddannelse

I byggeindustrien er bæredygtighedscertificeringer blevet et enormt relevant værktøj for mange virksomheder. Overordnet set, er bæredygtighedscertificeringer med til at måle et projekts (eksempelvis en bygnings) bæredygtighedsniveau og anskueliggøre forbruget af råvarer og produkter, samt reducere miljø- og klimapåvirkninger gennem optimeringer i forhold til bygningens værdikæde.

Ved Adams besøg, vil der b.la. tages udgangspunkt i hvorfor det er vigtigt at lave et bæredygtigt byggeri, og hvordan det kan bidrage til vores samfund på lang sigt. Hertil taler I om den aktuelle politiske- og klimadagsorden, som florerer lige nu og herunder berøres, hvad FN’s 17 verdensmål har af betydning for virksomheder, og hvordan især ingeniører er en vigtig brik i dette puslespil.