Ledelse

Den rådgivende ingeniørbranche har succes med at levere løsninger, viden og vækst i Danmark og internationalt. FRI arbejder for rimelige vilkår for rådgivende ingeniører. Her kan du læse mere om statistik om branchen, løn, persondataforordningen, andre værktøjer med videre.

Temaer

Rådgiverforsikring

Som medlem af FRI er det obligatorisk at have en rådgiveransvarsforsikring. 

COVID-19 og FRI-virksomheder

På denne side kan du finde information om
COVID-19. Både specifikke projekter, programmer og initiativer, samt videndeling omkring best practice.

Engineer the future

Ideen med Engineer the Future er at arbejde for at synliggøre ingeniørfaget og bidrage til, at ingeniørernes værdi bliver anerkendt i samfundet.

Arbejdsmiljø

FRI samarbejder med Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder og Byggeriets Arbejdsmiljøbus om at sætte fokus på arbejdsmiljø. 

Internationalt

EFCA udarbejder 2 gange årligt en konjunkturundersøgelse, der måler forventningerne til omsætning, antal medarbejdere og ordrebeholdning i de kommende 6 måneder, baseret på tal fra nationale brancheorganisationer som FRI.

Drejebog for praktikophold

FRI har lavet en vejledning i, hvordan ingeniørvirksomheder kan sammensætte et spændende og relevant praktikophold for skoleelever og dermed styrke og fastholde deres interesse for ingeniørfaget.

Gymnasieforløb

For at få flere børn og unge til at interessere sig for ingeniørfaget og de naturvidenskabelig uddannelser har FRI, Danske Gymnasier og DA Åben Virksomhed lavet en guide til et samarbejdsforløb med fokus på ”Bæredygtigt byggeri gennem matematik”.

Aktuelt