Ledelse

Den rådgivende ingeniørbranche har succes med at levere løsninger, viden og vækst i Danmark og internationalt. FRI arbejder for rimelige vilkår for rådgivende ingeniører. Her kan du læse mere om statistik om branchen, løn, persondataforordningen, andre værktøjer med videre.

Temaer

Diversitet og ligestilling

FRI nedsatte i 2021 Forum for diversitet og ligestilling (FDL) med afsæt i FRI's strategi frem mod 2024, med det formål, at FRI-virksomhederne i 2024 står endnu stærkere som attraktive arbejdspladser. 

Strategiudvikling for FRI-virksomheder

FRI arbejder løbende med strategiudvikling for vores medlemsvirksomheder. Vi har samlet en række scenarierapporter, strategiske guides, inden- og udenlandske konjunkturer m.m. her.

Rådgiverforsikring

Som medlem af FRI er det obligatorisk at have en rådgiveransvarsforsikring. Internationalt

EFCA udarbejder 2 gange årligt en konjunkturundersøgelse, der måler forventningerne til omsætning, antal medarbejdere og ordrebeholdning i de kommende 6 måneder, baseret på tal fra nationale brancheorganisationer som FRI.

Arbejdsmiljø

FRI samarbejder med Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder og Byggeriets Arbejdsmiljøbus om at sætte fokus på arbejdsmiljø. 

 

Engineer the future

Ideen med Engineer the Future er at arbejde for at synliggøre ingeniørfaget og bidrage til, at ingeniørernes værdi bliver anerkendt i samfundet.

 

Drejebog for praktikophold

FRI har lavet en vejledning i, hvordan ingeniørvirksomheder kan sammensætte et spændende og relevant praktikophold for skoleelever og dermed styrke og fastholde deres interesse for ingeniørfaget.

Gymnasieforløb

For at få flere børn og unge til at interessere sig for ingeniørfaget og de naturvidenskabelig uddannelser har FRI, Danske Gymnasier og DA Åben Virksomhed lavet en guide til et samarbejdsforløb med fokus på ”Bæredygtigt byggeri gennem matematik”.

HR-Factsheet

FRI’s største medlemsvirksomheder (samlet med mere end 9.000 ansatte i Danmark) har via et spørgeskema stillet informationer om de typiske HR-forhold i branchen til rådighed for alle medlemsvirksomheder.