Fire pjecer

Inspiration til arbejdet med neurodivergens, andre kulturer på arbejdspladsen, seniorer på arbejdsmarkedet og medarbejdere på barsel

FRI nedsatte i 2021 Forum for diversitet og ligestilling (FDL) med afsæt i FRI’s strategi frem mod 2024 med det formål, at FRI-virksomhederne i 2024 står endnu stærkere som attraktive arbejdspladser. Nu har FDL færdiggjort fire nye pjecer: Inspiration: Arbejdet med neurodivergens; Inspiration: Når medarbejdere i en FRI-virksomhed skal på barsel; Inspiration: Arbejdet med andre kulturer og Inspiration: Gør det attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet. Du finder de fire pjecer her.