FRI's tilbud til grundskoler og gymnasier

Book en FRI-ekspert

Gratis besøgsordning til grundskoler og gymnasier

FRI er partner med Engineer the Future, som har initiativet 'Book en ekspert', hvor børn og unge får mulighed for at møde rollemodeller gennem et ekspertbesøg på folkeskoler eller gymnasier, hvor eksperterne her formidler deres fag og arbejde. En del af FRI’s unge rådgivere er allerede med i ordningen og er på den måde med til at inspirere skoleelever landet over til at se deres fremtidige karriere i en rådgiver- og ingeniørvirksomhed. Eksperterne gennemgår et gratis formidlingskursus, der afholdes flere steder i landet. Kurset klæder eksperterne på til at formidle deres arbejde på en spændende måde til børn og unge. 'Book en ekspert' er veletableret og meget populær blandt lærerne. Hvis du selv eller en medarbejder ønsker at booke en ekspert, kan du kontakte Lise Brennum, Projektleder for Book en ekspert og partneransvarlig, på lise@engineerthefuture.dk, tlf. 23884492. Se også Få inspirerende besøg i undervisningen (engineerthefuture.dk)


Mød to af vores FRI medarbejdere i 'Book en ekspert' ordningen

Maria Gade Thomsen, EKJ

Marias besøg - Sådan renses jorden og grundvandet under dine fødder

Målgruppe: grundskole

Med emner som bæredygtighed, affaldssortering, pesticider i landbruget, plast i verdenshavene m.m. på den politiske dagsorden, er miljøforurening et højaktuelt emne og et fagområde, som indgår i flere og flere bygge- og anlægsprojekter i Danmark og globalt.

Hvor man tidligere ikke har haft betænkeligheder ved at udlede urenset spildevand til vandmiljøet, begrave kemisk affald i jorden og bruge diverse kemikalier i de byggematerialer, der omgiver os, har man heldigvis i dag et meget større fokus på hensyn til miljøet.

Maria giver eleverne en forståelse af, hvilke konsekvenser forurening har for vores jord- og vandressourcer, og at forurening ikke bare forsvinder, men er et problem som går over generationer.

Adam Stoltenberg Iversen, Rambøll

Adams besøg - Kloden kalder på handling - bæredygtigt byggeri

Målgruppe: ungdomsuddannelse

I byggeindustrien er bæredygtighedscertificeringer blevet et enormt relevant værktøj for mange virksomheder. Overordnet set, er bæredygtighedscertificeringer med til at måle et projekts (eksempelvis en bygnings) bæredygtighedsniveau og anskueliggøre forbruget af råvarer og produkter, samt reducere miljø- og klimapåvirkninger gennem optimeringer i forhold til bygningens værdikæde.

Ved Adams besøg, vil der b.la. tages udgangspunkt i hvorfor det er vigtigt at lave et bæredygtigt byggeri, og hvordan det kan bidrage til vores samfund på lang sigt. Hertil taler I om den aktuelle politiske- og klimadagsorden, som florerer lige nu og herunder berøres, hvad FN’s 17 verdensmål har af betydning for virksomheder, og hvordan især ingeniører er en vigtig brik i dette puslespil.