Udvalg

Internationalt

FRI's Internationale Markedsudvalg har til formål at udarbejde, varetage og koordinere FRI's strategi og politikker vedrørende internationale rådgiverydelser, der involverer internationale finansieringsinstitutioner.

Temaer

Udviklingsstrategi

Den tredje verden rummer lande med store potentialer for udvikling. Således er udviklingsbistanden og strategien herom et væsentligt aspekt i de rådgivende ingeniørers arbejde i den denne del af verden. 


FN's Verdensmål

"Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst."

”Engineering a Better and Sustainable World”

Rapporten ”Engineering a better and sustainable world” sætter fokus på de danske rådgivende ingeniørvirksomheders evne til at kombinere deres dybdegående forståelse for bæredygtig udvikling i bredeste forstand med ny teknologi og løsninger, der virker i praksis.