Internationalt

Udviklingsstrategi

Den tredje verden rummer lande med store potentialer for udvikling. Således er udviklingsbistanden og strategien herom et væsentligt aspekt i de rådgivende ingeniørers arbejde i den denne del af verden. 

 

FN's Verdensmål

"Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst."

”Engineering a Better and Sustainable World”

Rapporten ”Engineering a better and sustainable world” sætter fokus på de danske rådgivende ingeniørvirksomheders evne til at kombinere deres forståelse for bæredygtig udvikling i bredeste forstand.

Genopretningsplaner i EU - en oversigt

Ministerrådet har netop godkendt de nationale genopretningsplaner for en række EU-lande. Dermed er startskuddet givet til massive milliardinvesteringer i grøn omstilling, digitalisering, sundhed og infrastruktur.