Internationalt

FRI's Internationale Markedsudvalg har til formål at udarbejde, varetage og koordinere FRI's strategi og politikker vedrørende internationale rådgiverydelser, der involverer internationale finansieringsinstitutioner.

Temaer

Udviklingsstrategi

Den tredje verden rummer lande med store potentialer for udvikling. Således er udviklingsbistanden og strategien herom et væsentligt aspekt i de rådgivende ingeniørers arbejde i den denne del af verden. 

 

Verdensmål

I 2015 vedtog FN en 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og etablering af 17 verdensmål. Disse mål understøtter en bæredygtig udvikling baseret på tre dimensioner: økonomisk udvikling, social udvikling og miljømæssig udvikling. 

 

 

”Engineering a Better and Sustainable World”

Rapporten ”Engineering a better and sustainable world” sætter fokus på de danske rådgivende ingeniørvirksomheders evne til at kombinere deres dybdegående forståelse for bæredygtig udvikling i bredeste forstand med ny teknologi og løsninger, der virker i praksis.