FRI's tilbud til grundskoler og gymnasier

Gymnasieforløb

FRI er partner i Teknologipagten, med det formål at få flere børn og unge til at interessere sig for ingeniørfaget og de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Og i det regi har vi, sammen med Danske Gymnasier og DA Åben Virksomhed lavet en guide til et fuldt samarbejdsforløb mellem FRI virksomheder og gymnasier, med fokus på ”Bæredygtigt byggeri gennem matematik”.

Forløbet omhandler differentialligninger på de tre niveauer i gymnasiet. Foruden at lære beregningerne, er det meningen, at eleverne oplever, at det, de lærer i gymnasiet, kan bruges som et værktøj til at skabe bæredygtige løsninger. Forløbet skal give en faglig begejstring og en forståelse for at arbejde i en rådgivende ingeniørvirksomhed. En række FRI-virksomheder har takket ja til samarbejdet. Det kræver en indsats på 4-5 timer inkl. forberedelse, hvis man vil deltage i et gymnasieforløb – og som virksomhed får I en ”køreplan”, der gør det let at være med.

 

Hvis du som gymnasielærer ønsker at høre mere, så kan du læse her og her

Hvis du som virksomhed ønsker at høre mere, så kan du læse her

Er du interesseret i at deltage i et forløb, eller blot i at vide mere, kan du kigge på DA Åben Virksomhed.


Mød blandt andet OJ Rådgivende Ingeniører i DA Åben Virksomhed

Undervisningsforløbet består af undervisning på gymnasiet, et besøg hos en rådgivende ingeniørvirksomhed og undervisning på gymnasiet igen. Det giver eleverne et hands-on indtryk af, hvordan det, de lærer i klassen, hver dag bruges i verden omkring os, og det styrker deres karrierekompetencer. Forløbet er udviklet, så det opfylder faglige mål i Matematik.

Antal moduler

  • 6 moduler i klassen inden virksomhedsbesøget
  • Et virksomhedsbesøg på 2 timer
  • 2 moduler i klassen efter virksomhedsbesøget

Læs mere om forløbet her Bæredygtigt byggeri gennem matematik – Gymnasiet (aabenvirksomhed.dk)