FRI YOUNG PROFESSIONALS

FRI’s tilbud til grundskoler og gymnasier

Manglen på kvalificerede medarbejdere er et af de temaer, der i en årrække har stået helt centralt på FRI's dagsorden. Vi mener, at indsatsen skal startes allerede i grundskolen, fortsættes på ungdomsuddannelserne og afsluttes med gode videregående uddannelser. 
Derfor har vi samlet fire initiativer, som du enten som lærer, elev eller virksomhed kan benytte.