om fri

FRI's publikationer

Her finder du samlet oversigt over FRI's rapporter, ydelsesbeskrivelser, aftaledokumenter og øvrige publikationer.

Ønsker du ydelsesbeskrivelser eller øvrige publikationer tilsendt i hardcopy, finder du bestillingslisten her

Ydelsesbeskrivelser

Rapporter

Aftaleforhold

Øvrige