FRI og DANSKE ARK har udgivet en ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering i bygge- og anlægsprojekter.

Arbejdsmiljøkoordinator eller ej: som rådgiver/projekterende skal du kende til bygherres pligter i relation til arbejdsmiljølovgivningen - og arbejdsmiljøkoordinators ydelser. DANSKE ARK og FRI har derfor udarbejdet en ydelsesbeskrivelse for området.

Som rådgiver/projekterende har du pligt til at oplyse bygherren om dennes pligter efter arbejdsmiljølovgivningen i relation til projektets forventede karakter og omfang. For at kunne tilbyde den rette rådgivning er det derfor nødvendigt, at du udover de projekterendes og rådgivers pligter også kender til bygherres pligter og arbejdsmiljøkoordinators ydelser.

'Ydelsesbeskrivelsen for arbejdsmiljøkoordinering' beskriver disse ydelser. Udover de ydelser, som er lovpligtige for bygherre, indeholder ydelsesbeskrivelsen en liste over andre mulige ydelser på området arbejdsmiljøkoordinering.

Ydelsesbeskrivelsen

Ændringer i 2014-revisionen

Den reviderede ydelsesbeskrivelse har nu samme opbygning og udtryk som DANSKE ARK og FRI's øvrige fælles ydelsesbeskrivelser. I forhold til den tidligere udgave er der foretaget en række, primært strukturelle, ændringer, hvor blandt andet bilagene er blevet integreret i selve dokumentet og ordlisten er blevet væsentligt udbygget.

Af mere principielle ændringer er sket en tilpasning af, hvornår arbejdsmiljøkoordinator (P) senest skal starte, så ydelsesbeskrivelsen stemmer overens med ABR 89. Der er også sket en vis bearbejdelse af punkterne under "Andre ydelser". Revideringen af ydelsesbeskrivelsen er et af initiativerne i handleplanen "Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker". 

Mere information

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Ulrik Ryssel Albertsen, FRI, på e-mail: ura@frinet.dk eller telefon 3525 3744.

I arbejdsmiljørelaterede spørgsmål kan du også kontakte den gratis Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere som FRI, Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen står bag. Videntjenesten kan kontaktes på telefon 4080 1400 eller på e-mail: videntjeneste@bam-bus.dk.

Herudover henvises der til Branchefællesskabet for arbejdsmiljø for Bygge og Anlægs hjemmeside www.bfa-ba.dk og www.byggeproces.dk.