Medlemskab af FRI

Medlemsfordele

Her kan du få et samlet overblik over alle de fordele, din virksomhed har som medlem af FRI. Bemærk at mange af disse sider er låste og kun for medlemmer.
Klik på folderen her for et hurtigt overblik. 

Personalejuridisk rådgivning hos DI

Dansk Industri varetager FRI-medlemmernes interesser i personalejuridiske sager. Spørgsmål vedrørende ansættelser, opsigelser mv. håndteres af DI's team af konsulenter.

DI Medlemsservice, personalejura med gratis rådgivning

Politisk indflydelse

Gennem FRI-medlemskabet får din virksomhed mulighed for at påvirke det politiske arbejde og de politiske prioriteringer i FRI. Dermed giver medlemskab af FRI en direkte indflydelse på de rammebetingelser, som din virksomhed arbejder under som rådgivende ingeniørvirksomhed. Alle medlemsvirksomheder kan løbende bidrage med input og synspunkter, og derudover vil det være muligt at stille op som medlem af FRI’s bestyrelse og udvalg eller at melde sig til arbejdet i en taskforce om et mere specifikt emne. Det er også muligt at få indflydelse gennem udvalg i DI. Læs mere.

Juridisk rådgivning

FRI yder gratis juridisk rådgivning om aftaler og udbud til medlemmerne. Ring til FRI's advokat, Ulla Sassarsson, hvis du møder udbudsbetingelser, der virker usaglige eller ikke er i henhold til gældende regler etc. 

Rådgiverforsikring 

Som medlem af FRI er det obligatorisk, at virksomheden har en rådgiveransvarsforsikring, men virksomheden må selv vælge forsikringsselskab. FRI har forhandlet et forsikringstilbud med Marsh/HDI og Tryg. Det er skræddersyet til rådgivende ingeniørvirksomheder og sikrer, at det obligatoriske krav om at have en rådgiveransvarsforsikring er på plads med et produkt, som kunderne kender og har tillid til. Herudover tilbyder Tryg via en gruppeforsikring med FRI-medlemmer erhvervs- og privatforsikringer til fordelagtige priser.  Læs mere.

FRI kontakter urimelige bygherrer

Hvis vilkår er urimelige eller ulovlige, kan FRI tage kontakt til bygherren/ordregiver og gøre opmærksom på, at et udbud eksempelvis ikke lever op til lovgivningen. 

Statistikker

FRI udarbejder flere statistikker i løbet af året, der tager temperaturen på branchen inden for flere forskellige områder:

  • Branchestatistik: Indeholder nøgletal som overskudsgrad, eksport og kundesammensætning. De medlemmer, der udfylder spørgeskemaet, får en personaliseret rapport tilsendt, hvor man kan sammenligne egen virksomhed med resten af branchen.
  • Lønstatistik: Statistikken viser gennemsnitslønninger for de grupper af medarbejdere, der er flest af i FRI's medlemsvirksomheder opdelt på dimittendår etc.
  • Konjunkturbarometer: 2 gange om året måles medlemmernes forventninger til beskæftigelse og ordrebeholdning i de kommende tre og seks måneder.
  • Ad hoc: FRI udarbejder også mindre analyser om aktuelle emner, fx ingeniørmangel

Værktøjer, publikationer, gode råd

FRI udvikler løbende praktiske værktøjer der kan lette medlemmernes arbejde og forretning. Fx ydelsesbeskrivelser, fortolkningsbidrag, vejledninger etc. 
Se liste med de fleste, større publikationer.

Rådgiverindeks

FRI udfasede i efteråret 2017 rådgiverindekset til fordel for ILON12 (MA Rådgivning mv.), der er et lønindeks fra Danmarks Statistik, som opdateres kvartalsvis. FRI  offentliggør ILON 12 (MA Rådgivning mv) fra Danmarks Statistik her på siden. Se udviklingen i rådgiverindekset.

Kurser, seminarer og møder

FRI afholder løbende kurser tilpasset de forhold, man som rådgivende ingeniør kommer ud for. Kurserne handler bl.a. om udbud og aftalevilkår som ABR 18/ABR Forenklet eller AB 18. Se liste med kurser og arrangementer i FRI.

Ugentlig nyhedsmail

FRI Nyhedsmail udsendes som mail ugentligt og giver i en let overskuelig form et overblik over vægtige politiske indsatsområder, udvalgte lovtiltag samt afgørelser og høringer. Herudover bringes et udpluk af interessante kursus- og konferenceaktiviteter mv. Se nyhedsmails.

Ledelsesinformation

FRI udsender flere gange årligt Ledelsesinformation til specifikke kontaktpersoner i ledelsen af samtlige medlemsvirksomheder. FRI Ledelsesinformation er en mail om et emne, som specifikt er relevant for personer, der er en del af ledelsen i en FRI-medlemsvirksomhed.

www.frinet.dk

FRI's hjemmeside er rettet mod medlemmernes behov. Her kan medlemmerne dykke længere ned i emnerne fra nyhedsmailen, finde håndbøger, værktøjer og vejledninger elektronisk og generelt læse om, hvilke temaer FRI har markeret sig på.

Brug af FRI's logo

Et medlemskab af FRI betyder, at virksomheden lever op til foreningens medlemskriterier, bl.a. om uvildighed. FRI's medlemmer kan derfor frit benytte FRI's logo, den grønne trekant, i deres markedsføring. Hent FRI's logo.

Håndbøger

FRI har håndbøger om aftale- og foreningsforhold. Disse bliver løbende opdateret elektronisk, og du kan derfor altid finde nyeste udgave her på hjemmesiden, samt de senest reviderede afsnit, hvis du har en printet version på hylden. 

CEO - Sounding Boards

FRI har etableret Sounding Boards i henholdsvis Øst- og Vestdanmark for CEOs. Der er Sounding Boards for CEOs fra virksomheder med henholdsvis over og under 150 medarbejdere.

FRI - Young Professionals

Yngre medarbejdere (max 40) i FRI's virksomheder har mulighed for at deltage i dette netværk. Der arrangeres gå-hjem-møder flere gange årligt, både i Øst- og Vestdanmark. Det hele arrangeres af en styregruppe bestående af yngre virksomhedsrepræsentanter. Læs mere om FRI-YP. Hvert år kårer FRI Årets unge FRI Rådgiver på årsmødet i marts for at hylde branchens talenter under 40 år. 

HR-netværk

Dette netværk er til HR-personer i FRI's medlemsvirksomheder, der har lyst til og behov for lidt ny inspiration og viden samt at skabe et uformelt netværk, man kan kontakte efter behov. Kontakt vicedirektør Ulla Sassarsson us@frinet.dk, hvis du ønsker at vide mere om HR-netværket.

Internationalt netværk

Som FRI-medlem er du del af et større internationalt netværk til rådgiverorganisationer i andre lande gennem EFCA og FIDIC.

Årsmøde i København og Branchetopmøde i Aarhus

Første torsdag i marts inviterer FRI alle medlemmer til årsmøde i Industriens Hus med en række spændende og relevante oplæg. Siden 2015 har FRI ligeledes været vært ved et Branchetopmøde i Aarhus, som finder sted i oktober måned.


Men hvad siger medlemmerne?

Læs FRI's medlemstilfredshedsundersøgelse

Øvrige medlemsfordele:

FRI's medlemmer har også adgang til fordele hos eksterne udbydere:

DI Medlemsservices

Som medlem af FRI, er du også medlem af Dansk Industri, hvor du kan få fordel af en lang række medlemstilbud. Se de mange forskellige tilbud og muligheder her på siden. 

FRI's Nyhedsmail

FRI Nyhedsmail udsendes en gang ugentligt og giver i en let overskuelig form et overblik over vigtige politiske indsatsområder, udvalgte lovtiltag, aktuelle klager over udbudssager med videre.