Ledelse - værktøjer

Rådgiverindeks - ILON 12 (MA Rådgivning mv.)

Konvertering fra FRI’s rådgiverindeks til ILON 12 (MA Rådgivning mv.)

Kontrakter der reguleres over tid, vil ikke længere kunne reguleres efter FRI’s rådgiverindeks, men skal i stedet reguleres efter ILON12 (MA Rådgivning mv.).

FRI anbefaler, at kontrakter/aftaler, der hidtil er blevet prisreguleret efter FRI’s Rådgiverindeks, fremover reguleres efter ILON 12 (MA Rådgivning mv.) fra Danmarks Statistik. For igangværende kontrakter skal følgende beregningsmodel anvendes:

Nye kontrakter, som fra starten vil blive reguleret efter ILON 12 MA Rådgivning mv. fra Danmarks Statistik, indeksreguleres alene ud fra ILON 12 (MA Rådgivning mv), og ovenstående formel er derfor ikke nødvendig. 

Indeksregulering efter ILON 12 MA.

ILON 12 MA Rådgivning mv. fra Danmarks Statistik publiceres fire gange årligt og kan findes på Danmarks Statistiks hjemmeside her. Ved indeksregulering efter ILON 12 MA. benyttes nedenstående formel. Der kan benyttes lineær interpolation til at finde indeks ved udførsel og kontraktindgåelse.

FRI har også udarbejdet en indeksberegner, der foretager indeksreguleringen for dig. Du kan downloade og læse mere om værktøjet ved at trykke på nedenstående knap. 

For så vidt angår Byggeomkostningsindeks for bolig og Omkostningsindeks for anlæg henvises til Danmarks Statistiks hjemmeside. 

Lønstatistik

FRI tilbyder en lønstatistik til medlemsvirksomheder.

 

Europæisk konjunkturanalyse

EFCA udarbejder konjunkturundersøgelser, der måler forventningerne til omsætning, antal medarbejdere og ordrebeholdning.