Udvalg

Transportinfrastruktur

En velfungerende infrastruktur er afgørende for den samfundsmæssige udvikling. Rådgivende ingeniører spiller en central rolle i udviklingen af den infrastruktur, der skal sikre, at Danmark også fremover har en konkurrencedygtig økonomi.

Temaer

Bæredygtighed

Infrastrukturen er afgørende for en grøn og bæredygtig omstilling af vores samfund. FRI har lavet en trefaset plan for, hvordan transportinfrastrukturen kan blive mere grøn.Digitalisering

Øget digitalisering kan reducere trængslen og styrke fremkommeligheden. Rådgiver- og ingeniørvirksomheder spiller en væsentlig rolle i digitaliseringen af samfundet gennem udvikling og test af fremtidens digitale løsninger.

 

State of the Nation

FRI's "State of the Nation"-rapport er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur. FRI har udgivet State of the Nation i 2008, 2012, 2016 og 2020.

Fremtidens mobilitet

FRI's rapport ”Fremtidens mobilitet -fire scenarier for 2035 tegner fire mulige udfaldsrum for, hvordan Danmark imødekommer den stigende trængsel, samtidig med at virkeligheden forandres af en række megatrends.