Den rådgivende ingeniørbranche

Hvad laver en rådgivende ingeniør?

Hvornår kan en ingeniør kalde sig rådgivende? Og hvad er særligt for de opgaver, en rådgivende ingeniør påtager sig? Nøgleordet er uvildighed. Læs mere om den rådgivende ingeniørbranche og se film om unge rådgivende ingeniørers arbejde.

Det, som er grundlaget for rådgivende ingeniørers arbejde, er, at den rådgivende er uvildig og uafhængig af andre interesser end det projekt, han arbejder med. En rådgivende ingeniør kan altså ikke have en fast aftale med en vinduesproducent.

I praksis er det kundens sikkerhed for, at den rådgivende ingeniør løser opgaven ud fra kundens behov – og ikke ud fra at han selv kan tjene på at anbefale et specifikt produkt. Det betyder, at han altid er i kundens ringhjørne.

En stor del af den rådgivende ingeniørs opgaver ligger derfor forud for projektet/byggeriets egentlige startfase, hvor han varetager design og planlægning af projektet – og planlægger projektets udførelse.

Den rådgivende ingeniør har med sine mange års erfaring og brede kendskab til ingeniørbranchen forudsætningerne for at kunne vurdere mange forskellige problemstillinger og kan derfor vejlede grundigt, når eksempelvis en bygning, en brokonstruktion, en motorvej eller et havneanlæg bygning skal opføres. Rådgiveren sikrer, at kunden får den løsning, han har bestilt.

Mens byggeriet er i gang vil den rådgivende ingeniør have mange forskellige funktioner. Han kan hjælpe bådebygherren og entreprenørerne med at omsætte planer til virkelighed og finder ofte løsninger på de spørgsmål, der opstår under byggeriet. Det er derfor vigtigt, at den rådgivende ingeniør er en dygtig kommunikator.

Rådgivende ingeniører arbejde inden for mange forskellige områder. Det kan bl.a. være inden for byggebranchen, miljø- og energisektoren, infrastruktur, geologi, eksport, kemiske processer eller som forsyningsingeniør. Det er også ofte rådgivende ingeniører, der laver undersøgelser for kommuner eller staten, når det handler om tekniske emner.

Hvert år kåres Årets unge FRI Rådgiver på årsmødet i marts. I disse film med de fem finalister fra 2023 kan du se og høre mere om deres arbejde med vidt forskellige projekter.