Den rådgivende ingeniørbranche

Det føles godt...

Hvad er det, der gør den rådgivende ingeniørbranche til noget helt specielt? Det satte FRI sig for at undersøge og inviterede medlemmerne til en workshop under overskriften "Rådgiverens Værdi".

Tekniske og ikke synlige løsninger

Rådgivende Ingeniører løse vores kunders opgaver – men vi leverer samtidig løsningen på mange samfundsudfordringer. Desværre er vores løsninger ikke altid lige synlige og kan være svære at forklare. Det skal vi sammen råde bod på.

Bidrag til at sætte rådgivende ingeniører på dagsorden

I Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har vi i efteråret 2019 lanceret en kampagne med fokus på rådgivernes værdi for samfundet. Formålet med kampagnen er at skabe et blik på de rådgivende ingeniørers betydning for samfundet – ikke blot for omverden, men i lige så høj grad for ingeniørerne selv. Ingeniørfaget spænder 360 grader, og det er håbet, at denne kampagne kan bidrage til en forståelse af ingeniørkunsten.

Løsninger på samfundsproblemer

Rådgivende ingeniørvirksomheder har en særlig forpligtigelse, fordi de har evnen til at bidrage til fremtidens samfund. De rådgivende ingeniørvirksomheders ydelser afspejler sig ikke altid som værende fysiske produkter, men det er produkter og ydelser, der kan mærkes! Med andre ord, det føles godt at gøre en forskel for morgendagens udvikling og samfund.  

Guideline til anvendelse af kampagnen

Kampagneeksempler til powerpoint

Kampagneeksempler til linkedIn

Kampagneeksempler til Instagram

Kampagneekstempler til autosignatur

Har du spørgsmål i forbindelse med kampagnen, er du velkommen til at kontakte Tine Lautrup Christensen, FRI på tlc@frinet.dk  eller telefon 22332530.

For højere opløsning - klik på det enkelte billede.