om fri

FRI's verdensløfter

FRI's 10 verdensløfter er godkendt af FRI's bestyrelse i november 2019. De er præsenteret på FRI's generalforsamling den 5. marts 2020. 

Tilslut dig FRI's Verdensløfter. Du tilslutter dig som privatperson og ikke på vegne af din virksomhed. Vi offentliggør løbende underskrivernes navne på FRI’s hjemmeside.
FRI strategi 120

Foreningen af Rådgivende Ingeniørers strategi for perioden 2021-2024. FRI fylder i 2024 120 år, derfor betegnelsen FRI 120.

Hvad er FRI?

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er en brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder. Foreningen blev grundlagt i 1904.

FRI's synspunkter

Vi arbejder for at skabe gode rammebetingelser for branchen og sætte vores faglige indsigt ind i samfundsmæssigt perspektiv.