om fri

Hvad er FRI?

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er en brancheforening for rådgivende ingeniørvirksomheder. Foreningen blev grundlagt i 1904.

FRI’s formål er at arbejde på vegne af medlemsvirksomhederne og sikre gode rammevilkår for branchen gennem politisk indflydelse, deltagelse i den offentlige debat, stærke samarbejder med andre aktører i branchen, samt udpegninger til udvalg, følgegrupper, komiteer mv.

Se vision og mission

Læs FRI's love

Hent FRI's logo

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er en brancheforening for rådgivende ingeniørvirksomheder. FRI’s ca. 250 medlemsvirksomheder udgør omtrent 90 procent af den samlede branche af rådgiver- og ingeniørvirksomheder i Danmark, og beskæftiger ca. 35.000 medarbejdere i Danmark og udlandet. FRI-virksomhedernes omsætning i Danmark, inklusiv eksport og datterselskaber i udlandet er på ca. 30 mia. kr. Heraf udgør omsætningen i udenlandske datterselskaber ca. 16 mia. kr. Medlemmerne beskæftiger omkring 10 procent af den samlede ingeniørarbejdsstyrke i Danmark.

FRI er medlem af DI, hvilket betyder, at de generelle erhvervsinteresser varetages af DI, og at FRI derfor kan fokusere på de dagsordener, der er af særlig betydning for rådgivende ingeniørvirksomheder.

FRI er fortsat en selvstændig og uafhængig forening, som arbejder, leverer og står for følgende:

Uvildighed og god rådgiverskik

For at blive og være medlem af FRI skal virksomheden leve op til en række krav. Et medlemskab er derfor en blåstempling af, at virksomheden udfører uvildig rådgivning og overholder de etiske retningslinjer for god rådgiverskik.

Læs også FRI's regler for teknisk tredjepartskontrol

FRI Verdensløfter

FRI's 10 verdensløfter er godkendt af FRI's bestyrelse i november 2019. De er præsenteret på FRI's generalforsamling den 5. marts 2020. 

Du finder dem her

Indflydelse

FRI søger indflydelse på dagsordener, som er signifikante for branchen. Eksempelvis revision af ABR-systemet, udbudsloven, vandsektorloven, bygningsreglementet, digitalisering, vedligehold og udvikling af Danmarks infrastruktur, adgang til miljødata, energispareindsatsen og fremtidens energiforsyning – bare for at nævne en håndfuld. FRI påvirker dagsordenerne via møder med politikere og beslutningstagere, deltagelse i udvalg, samarbejder og følgegrupper, samt ved at udtale sig i pressen og tilkendegive holdninger, perspektiver og forventelige konsekvenser til forslag og beslutninger.

Samarbejdsrelationer

FRI opnår blandt andet indflydelse ved at have stærke samarbejdsrelationer. Det kan være til andre brancheorganisationer som fx DI, Danske Arkitektvirksomheder, DANVA, eller faglige branchesamarbejder som fx Værdiskabende Byggeproces, Renovering på Dagsordenen, Det Digitale Anlæg/Byggeri, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, Danish Soil Partnership.

Analyser og statistikker

FRI udarbejder løbende relevante analyser om branchen, fx den årlige branchestatistik, lønstatistik og videnopgørelse samt halvårlige konjunkturanalyser og rådgiverindeks. Disse bruges dels af medlemsvirksomhederne til at benchmarke egne præstationer op imod branchens, dels af pressen, som blandt andet bruger analyserne i en samlet vurdering af Danmarks vækst og økonomi.

Værktøjer

FRI producerer og reviderer også relevante værktøjer som ydelsesbeskrivelser og standardaftaler, som sikrer en konsistens og gennemsigtighed i branchen, samt vejledninger og guides, der giver gode råd og eksempler på best and next practice. FRI har også målrettet vejledninger til kundesiden for at sikre, at indkøb af rådgivning sker på en oplyst og hensigtsmæssig måde, fx via udgivelserne ’Intelligente indkøb’ og ’UDBUD - Keep it simple’.

Læs om, hvad din virksomhed konkret får ud af et FRI-medlemskab

Find meget mere information i FRI Håndbogen

FRI’s organisation

FRI ledes af en bestyrelse på op til 11 personer, der vælges blandt FRI's medlemsvirksomheder. Bestyrelsen har desuden udpeget et formandskab på tre personer, der fungerer som forretningsudvalg. Foreningens daglige arbejde varetages af et sekretariat, der består af 10 personer.

FRI's verdensløfter

FRI’s 10 verdensløfter er godkendt af FRI’s bestyrelse i november 2019. De er præsenteret på FRI’s generalforsamling den 5. marts 2020.

Hvad siger medlemmerne?

FRI’s medlemsundersøgelse peger på en tilfredshed med FRI’s interessevaretagelse, rådgivning og ydelser samt synlighed og profilering i pressen.