om fri

Årsberetninger

Her finder du FRI's årsberetninger tilbage fra 2002.

FRI strategi 120

Foreningen af Rådgivende Ingeniørers strategi for perioden 2021-2024. FRI fylder i 2024 120 år, derfor betegnelsen FRI 120.

Hvad er FRI?

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er en brancheforening for rådgivende ingeniørvirksomheder. Foreningen blev grundlagt i 1904.

Hvad siger medlemmerne?

FRI’s medlemsundersøgelse peger på en tilfredshed med FRI’s interessevaretagelse, rådgivning og ydelser samt synlighed og profilering i pressen.