Udvalg

Energi & Klima

FRI's Energi- og Klimaudvalg varetager arbejdet med energi- og klimapolitik, implementeringen af denne samt sammentænkningen af energi- og klimasektoren.
Udvalget har som formål at bidrage til, at den grønne omstilling af energi- og klimasektoren i Danmark foretages på et velfunderet teknisk og samfundsøkonomisk grundlag.

Det mener FRI

Holdninger

Arbejdet i FRI

Publikationer

Her kan du se en oversigt over de publikationer FRI har udgivet på energi- og klimaområdet.

Referater

Her kan du læse seneste referater for møder i FRI's Energi- og Klimaudvalg (kun for medlemmer)

Aktuelt fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Seneste aftaler på Klima-, Energi- og Forsyningsområdet

Publikationer på Klima-, Energi- og Forsyningsområdet