Udgivelse

STATE OF THE NATION 2024

State of the Nation-rapporterne er udviklet for at skabe overblik over tilstanden og udviklingstendenserne i den danske infrastruktur. Rapporterne giver desuden et indblik i de estimerede omkostninger, der skal til for at fremtidssikre og dermed fastholde både funktion og værdi af de forskellige elementer.

FRI har udgivet State of the Nation rapporter i 2008, 2012, 2016 og 2020. 

State of the Nation 2024 udgives som fire selvstændige rapporter:

  • Energi og Klima blev lanceret den 7. marts 2024
  • Transportinfrastruktur blev lanceret i maj 2024
  • Vand og Miljø blev lanceret i juni 2024
  • Byggeri lanceres i efteråret 2024

De øvrige rapporter kan hentes her på siden efter lancering. 

 


 

State of the Nation 2024 | Vand og Miljø

State of the Nation 2024 | Vand og Miljø blev lanceret i uge 24.

I denne tager vi temperaturen på den del af Danmarks Infrastruktur, der handler om vand og miljø.

Vi er afhængige af en effektiv og stabil vand- og spildevandssektor og en ressourceeffektiv affaldssektor. Klimaforandringer og et større vandforbrug har lagt pres på vand- og spildevandsinfrastrukturen.

Rent vand er en livsnødvendig ressource for både mennesker og industri, og effektiv rensning af spildevand er vital for vores natur. Og en mere ressourceeffektiv og cirkulær udnyttelse af vores affald bidrager til et lavere CO2-aftryk.


 

State of the Nation 2024 | Transportinfrastruktur

State of the Nation 2024 | Transportinfrastruktur blev lanceret den 13. maj 2024 og tager temperaturen på Transportinfrastrukturen.

Den binder Danmark sammen og forbinder os med udlandet. Den er afgørende for, at varer og mennesker frit og nemt kan bevæge sig rundt, og er helt essentiel for vores samfund.

State of the Nation | Transportinfrastruktur kan læses som et opslagsværk til at finde relevant viden på et givent område, til at finde inspiration i FRI’s anbefalinger til løsninger på kendte infrastrukturproblemstillinger, eller som samlet indflyvning til at blive klogere på vores transportinfrastruktur - veje, broer, havne, jernbaner og lufthavne. 

 


 

State of the Nation 2024 | Energi og Klima

State of the Nation 2024 | Energi og Klima blev lanceret den 7. marts 2024 og tager temperaturen på energiområdet.

Det er uden sammenligning en sektor, der har gennemgået den mest markante udvikling siden forrige udgave af State of the Nation fra 2020. Det er en udvikling, der primært har været drevet af den grønne omstilling, men også den russiske invasion af Ukraine, der resulterede i stigende energipriser og en målrettet indsats for at blive uafhængig af russisk olie og gas, har spillet væsentligt ind. Udrulningen af fjernvarme blev accelereret, og der blev skabt øget fokus på forsyningssikkerhed og cybersikkerhed generelt.

State of the Nation Energi og Klima kan læses som et opslagsværk til at finde relevant viden på et givent område, til at finde inspiration i FRI’s anbefalinger til løsninger på kendte infrastrukturproblemstillinger, eller som samlet indflyvning til at blive klogere på vores energiinfrastruktur. 

Rapporten består af to dele: 

  • Del 1 er en gennemgang af den politiske kontekst, de væsentligste udfordringer for sektoren og de nye teknologier.  

  • Del 2 er en kortfattet vurdering af energisektorens tilstand og skal ses i direkte forlængelse af de tidligere udgaver af State of the Nation.

State of the Nation - Tidligere udgaver

State of the Nation 2020

FRI's State of the Nation-rapport for 2020 er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur.

State of the Nation 2016

FRI's State of the Nation-rapport for 2016 er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur.

State of the Nation 2012

FRI's State of the Nation-rapport for 2012 er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur.

State of the Nation 2008

FRI's State of the Nation-rapport for 2008 er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur.