Pressemeddelelse: Sorte skyer over den grønne omstilling i Danmark

Fravær af investeringer og en integreret national energistrategi for energisektoren betyder, at vi importerer sort strøm for at undgå ekstreme elpriser og i værste fald blackouts. Det viser en ny dansk rapport om energiinfrastrukturen.

Elektrificeringen af det danske samfund er allerede i fuld gang. Ambitionerne er høje og det samlede danske elforbrug forventes, ifølge Energistyrelsen, at blive seksdoblet frem mod år 2050 i forhold til 2023.

Der er bare et problem: Den grønne elproduktion kan ikke følge med det samlede forbrug, og kommer heller ikke til det fremover, som tingene ser ud nu. Derfor må vi danskere i fremtiden enten forvente et stigende antal timer med ekstremt høje elpriser og i værste fald blackouts. Eller vi må acceptere, at den grønne strøm blandes op med ikke-bæredygtig el. 

Denne dystre forudsigelse er en af hovedkonklusionerne i 2024 udgaven af rapporten ”State of The Nation”, der hver fjerde år udgives af Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI).

Årsagen til den markante forskel imellem udbud og efterspørgsel af grøn strøm skyldes, ifølge FRI, at der mangler en overordnet strategisk ramme for udbygningen af den grønne elproduktion – og massive investeringer på tværs af energisektoren til løsninger af energilagring – deriblandt PtX-anlæg og VE (vedvarende energi).

I runde tal skal der investeres et trecifret milliardbeløb i den danske energisektor inden 2026 for at sikre, at Danmark kan producere den el og varme, som det forventes at samfundet vil forbruge over de næste årtier – og at begge dele kan leveres til der, hvor det skal bruges.

”Fakta er, at vores energiinfrastruktur ikke længere er tilstrækkelig til at dække vores energibehov. Det kan lyde paradoksalt, når Danmark har et af Europas mest stabile elnet, men det er simpelthen ikke tænkt eller konstrueret til at håndtere, at alle skal kunne lade en elbil, og at en stor del af vores opvarmning sker via varmepumper. Eller vores generelt stigende forbrug af produkter der kræver strøm. Om vi plastrer hele Nordsøen, Østersøen og Amager til med vedvarende energikilder som sol og vind, vil vi fortsat ikke nå i mål med grøn strøm uden lagring, ” siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver og fortsætter:

Danmark kører desuden kun rundt, fordi vi supplerer vores egen elproduktion med sort strøm købt i udlandet, hvilket ikke er langtidsholdbart. Hverken økonomisk, bæredygtigt eller sikkerhedsmæssigt. Der er behov for massive investeringer og en nytænkning af, hvordan vi skaber en energisektor, der passer til det grønne samfund, vi ønsker. Vi mangler en overordnet, integreret og national energistrategi.”

Bagsiden af ambitionsmedaljen er brunkul i danske stikkontakter
Der er tale om et paradoks, eftersom Danmarks grønne ambitioner står til at spænde ben for effekten i samfundet på selv samme område. Politiske beslutninger om udfasningen af russisk gas og danske kulkraftværker, hurtig udvidelse af fjernvarme og udbygning af vedvarende energikilder, som havvindmøller og solcelleparker, har sat den danske energiinfrastruktur under pres.

I takt med at de politiske ambitioner er blevet større, er investeringerne til det system, der skal levere og flytte energien, ikke fulgt med. Det viser rapporten. Vi har endnu ikke løsninger til effektivt at gemme energien, som sol og vind kan producere, og når vejrforholdene ikke er gunstige, har Danmark i lange perioder derfor ikke strøm nok til at dække det samlede behov fra virksomheder og private i peak-perioder. Det betyder, at vi importerer mere og mere energi fra udlandet – især fra kul og gas. Energiformer som Danmark arbejder aktivt på at udfase herhjemme. Resultatet er at den strøm, der kommer ud af din stikkontakt, er blevet sortere og sortere de senere år. Helt modsat ambitionerne.

Den teknologiske modning inden for f.eks. PtX og CO2-lagring, der på sigt kan løse en del af energiudfordringerne, er alt for langsom i forhold til de behov, vi har i dag. Der bliver brug for meget store PtX-anlæg som en del af Danmarks energisystem fremover – f.eks. til fremstilling af E-fuel. Når disse anlæg er i drift, vil de bidrage med betydelige mængder overskudsvarme, og hvis de placeres korrekt i forhold til den krævede energiinfrastruktur, kan de udnyttes til f.eks. fjernvarme. Desværre findes der ikke en national strategi for placering af PtX-anlæg i dag. Det til trods for, at flere kommuner er i fuld gang med lokale PtX-anlægprojekter. I værste fald risikerer Danmark at miste en betydelig mængde overskudsvarme fra PtX-anlæg, der ellers ville styrke vores fjernevarmesystem, være med til at løse den samlede udfordring med forsyningen og samtidig komme forbrugerne til gode gennem lavere priser.

Mangel på hænder truer den grønne omstilling
Hvis det lykkes at skabe det rigtige investeringsomfang, bliver næste udfordring dog den desperate mangel på arbejdskraft og materialer til at føre energiinvesteringerne ud i livet. Der er mangel på smede og ingeniører på alle niveauer.

Ligesom Regeringen kigger mod udlandet for at dække behovet for plejepersonale til sundhedssektoren, så kan en lignende løsning blive nødvendig på energiområdet, for at sikre Danmark har energi nok til at køre rundt i fremtiden. Og så skal der uddannes flere ingeniører i Danmark, og de må meget gerne komme fra andre lande:

”Det er ikke nyt, at vi mangler hænder i Danmark. Det gør mange brancher. Men den grønne omstilling i Danmark står og falder med, at vi får løst ingeniørmanglen hurtigt. Vi kan have nok så mange planer, ideer og penge, men hvis ikke vi har folk til at lave beregningerne og bygge løsningerne, så bliver det ved drømmen om en grøn fremtid. Derfor skal vi have åbnet vores arbejdsmarked for dygtige og kvalificerede ingeniører fra hele verden. Og det samme gælder for ingeniørstuderende, hvor vi ud over at tiltrække dygtige danske studerende har behov for at kunne tiltrække langt flere udenlandske ingeniørstuderende til de danske ingeniøruddannelser. Desværre modarbejdes det af b.la. uddannelsesreformen ,” siger Henrik Garver.

Geopolitisk uro truer forsyningssikkerheden
Imens vi lægger planerne for fremtidens energisektor i Danmark, er det vigtigt at huske, at kritisk energiinfrastruktur er ikke kun et dansk anliggende længere. I takt med fortsatte geopolitiske spændinger, er sikkerheden i vores energiområde essentielt for at kunne opretholde et velfungerende samfund. Terrorhandlingerne ved Baltic Sea og North Stream rørledningerne viser, at energi er et centralt terrormål, både i form af fysiske og digitale trusler, der kan forstyrre driften.

FRI opfordrer Regeringen til at få lagt en overordnet plan for energiområdet, og at foretage de nødvendige investeringer. Investeringer der kan løfte energiinfrastrukturen generelt, indtænke sikkerheden for vores kritiske energiinfrastruktur, og ikke mindst gøre det endnu lettere og mere attraktivt for udlændige med specialkompetencer at påtage sig arbejde i Danmark inden for energiområdet.

Hele FRI’s State of the Nation 2024 Energi og Klima kan hentes her.

-o-

Pressekontakt:

Morten Vendt
Kommunikationskonsulent
PR, Kommunikation og Storytelling
E:  mv@frinet.dk
T:  +45 35 25 37 37
D: +45 35 25 37 47


Ulrik Ryssel Albertsen
Erhvervspolitisk chef
E:  ura@frinet.dk
T:  +45 35 25 37 44

 

Om State of the Nation 2024 rapporten

FRIs State of the Nation 2024 energi og klimarapport er en del af en serie, der hver fjerde år tager temperaturen på den kritiske danske infrastruktur i relation til energi-og klima, vand-og miljø, transportinfrastruktur og offentlige bygninger. I dag udkommer energi- og klimarapporten – og de følgende tre rapporter i seriens 2024-udgave udkommer i perioden april til juni 2024. State of the Nation 2024 energirapporten er udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, på forlæg fra Rambøll Danmark A/S og med bidrag fra Artelia A/S, COWI A/S, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Energi & Projekt ApS, NIRAS A/S, SYSTRA Danmark A/S og WSP Danmark A/S. Hent energirapport og de tidligere års State of the Nation rapporter fra FRI her: https://www.frinet.dk/om-den-raadgivende-ingenioerbranche/state-of-the-nation/


Om FRI

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er en brancheorganisation, der arbejder for at forbedre medlemsvirksomhedernes forretningsbetingelser og styrke branchens rammebetingelser.  FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 15.000 personer i Danmark og ca. 20.000 i udenlandske datterselskaber.  FRI-virksomhederne omsætter for mere end 35,5 mia. kr., fordelt på omsætning i Danmark, inkl. eksport på ca. 17 mia. kr. og omsætning i udenlandske datterselskaber på godt 18,5 mia. kr. Læs mere på www.frinet.dk

 

Læs flere pressemeddelelser

Pressemeddelelse: Danske rådgivere fokuserer på europæisk vækst
Pressemeddelelse: Danske rådgivere fokuserer på europæisk vækst
Hvor der sidste år sås en stor fremgang i Asien, skal medarbejdervæksten i de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheders udenlandske datterselskaber i år primært findes på de nære markeder. Det viser nye tal fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.