Pressekommentar: Nyt løft af kommunernes anlægsramme er nødvendigt – men kunne være mere målrettet

I dag landede en ny aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi og anlægsramme for 2025.

Regeringen og KL præsenterede tidligere i dag en ny aftale om kommunernes økonomi for 2025, og blandt punkterne i aftalen får anlægsrammen et løft. Adm. Direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Henrik Garver ser blandet på denne del af aftalen: 

- At anlægsrammen løftes fra 19,8 til 20,3 mia. kr. er bedre end ingenting. Men det er ikke det nødvendige løft, der reelt er brug for, hvis kommunerne skal have en chance for at indhente efterslæbet på vedligehold af de kommunale bygninger og de kommunale veje, cykelstier og broer. Det rigtige havde været, hvis kommunerne havde fået en særskilt ramme, eksempelvis 5 mia. kr. om året, på toppen af anlægsrammen, til strategisk at indhente efterslæbet på den kommunale infrastruktur, forklarer han, og tilføjer:

- Tilbage i 2020 var rammen på 23,5 mia. kr., i 2021 var den, som følge af Corona indsatser, hævet til yderligere 25,7 mia. kr. På den baggrund er 20,3 mia. i 2025 ikke noget der levner mange muligheder for kommunerne.

Selvom anlægsløftet ifølge Henrik Garver ikke kommer til at være fyldestgørende ift. Kommunernes reelle behov, så mener han, at der andre af de konkrete initiativer i aftalen, hvor der sættes ind de rigtige steder, og det kommer til at gøre en forskel: 

- Det er positivt, at der etableres en lånepulje til anlægsinvesteringer i særligt vanskeligt stillede kommuner. Det er et af de forslag, vi i FRI har arbejdet for, fordi manglende vedligehold af infrastrukturen i nogle kommuner ikke handler om hvor meget de må bruge – men mere om hvor meget de overhovedet har mulighed for at investere i et løft af anlægsinfrastrukturen, slutter han.

Læs aftalen her

  • Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheforening for rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
  • FRI står for uafhængig rådgivning. FRI står for bæredygtig udvikling. FRI har videnbaserede meninger om samfundsudviklingen.
  • FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 35.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på ca. 35 mia. kr.
  • De store FRI virksomheder er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.

For yderligere udtalelser, kontakt:  Adm. direktør Henrik Garver - 3525 3742 eller hg@frinet.dk

 

Læs flere pressemeddelelser