State of the Nation

Værktøj til overblik over kommunalt forbrug

FRI Lancerer i forbindelse med kommunalvalget 2021 et værktøj, der giver hurtigt og detaljeret indblik i de danske kommuners forbrug – aktuelt og historisk.

videnopgørelse

Rådgiver- og ingeniørvirksomheder har fastholdt stærk medarbejdertrivsel under Corona

Pandemien ændrede drastisk den måde, virksomhederne investerede i medarbejderne på – men resultaterne var forbløffende positive. Det viser den årlige Videnopgørelse fra FRI.

FRI Branchetopmøde 2021

Corona, Klima og Infrastruktur - hvordan forandres markedet?

Kom med den 13. oktober, hvor vi igen kan invitere til Branchetopmøde i Aarhus. En række spændende oplæg sætter bl.a. fokus på kommunernes rolle i klimakampen og effekterne af Infrastrukturaftalen.  

Aftaleforhold

Anmeld fravigelser af ABR

Bygherrerne fraviger ABR 18, og det vil FRI arbejde for at få standset. Vi har derfor udarbejdet et afkrydsningsskema, hvor du hurtigt kan oplyse om de fravigelser til ABR, som du møder.

Identitet og stolthed

Tilslut dig FRI verdensløfter

FRI har formuleret 10 Verdensløfter, som forpligter os som rådgivende ingeniører til at efterleve, udvikle og udbrede kendskabet til verdensmålene. Du kan læse og tilslutte dig Verdensløfterne her. Du tilslutter dig som privatperson og ikke på vejene af din virksomhed.

Medlemskab af FRI

FRI's regler for god rådgiverskik

FRI ønsker med reglerne for god rådgiverskik at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen.

For medlemmer

Udnyt de mange muligheder i FRI. Bliv opdateret på ny viden, netværk, værktøjer, aftaleforhold og politisk indflydelse.

FRI's synspunkter

Vi arbejder for at skabe gode rammebetingelser for branchen og sætte vores faglige indsigt ind i samfundsmæssigt perspektiv.