Ydelsesbeskrivelser

Engelske oversættelser af tre ydelsesbeskrivelser

"Som Udført", "Tillæg om bæredygtighedsydelser" og "YB om Arbejdsmiljøkoordinering" fås nu i engelske udgaver. 

Pressemeddelelse

Danske rådgivere i fortsat rekrutteringsboom

De rådgivende ingeniørvirksomheder har i stort omfang haft held til at tiltrække medarbejdere over de seneste år, og de forbereder sig på yderligere oprustning. Det viser FRI's seneste konjunkturmåling.

pressekommentar

Fortsat behov for tempo trods gode takter i regeringens VE-udspil

FRI hilser nyt udspil, der skal fremme mere grøn energi på land, velkomment. 

Pressekommentar

’Fremtidssikring af Danmark’ sikrer ikke Danmark

Regeringens Finanslovsforslag for 2024 har fået titlen ’Fremtidssikring af Danmark’. Selvom der er mange positive initiativer at finde i finanslovsforslaget, så imponerer titlen ikke adm. direktør i FRI, Henrik Garver.

FRI kursusrække

Projektlederkursus for små og mellemstore virksomheder

FRI tilbyder i efteråret 2023 en ny kursusrække for kommende eller nye projektledere. Kurset henvender sig fortrinsvis til små og mellemstore FRI-virksomheder.

Diversitet og ligestilling

Strategi inden for Ligestilling, diversitet og inklusion

FRI’s Forum for diversitet og ligestilling har udarbejdet et inspirationskatalog til udarbejdelse af en virksomhedsstrategi inden for ligestilling, diversitet og inklusion. Ud over de gode råd oplistes en række henvisninger til inspiration til videre læsning.

Aftaleforhold

Anmeld fravigelser af ABR

Bygherrerne fraviger ABR 18, og det vil FRI arbejde for at få standset. Vi har udarbejdet et afkrydsningsskema, hvor du kan oplyse om de fravigelser til ABR, som du møder.

Medlemskab af FRI

FRI's regler for god rådgiverskik

FRI ønsker med reglerne for god rådgiverskik at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen.

For medlemmer

Udnyt de mange muligheder i FRI. Bliv opdateret på ny viden, netværk, værktøjer, aftaleforhold og politisk indflydelse.

FRI's synspunkter

Vi arbejder for at skabe gode rammebetingelser for branchen og sætte vores faglige indsigt ind i samfundsmæssigt perspektiv.