Pressemeddelelse

FRI tiltræder Reduction Roadmap

Bestyrelsen i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, har den 30. januar 2024 besluttet, at FRI tiltræder Reduction Roadmap.

FRI årsmøde 2024

Er den grønne omstilling gået i stå?

Med lancering af FRI’s State of the Nation Energi-rapport sætter FRI’s årsmøde 2024 fokus på tilstanden af den danske energiinfrastruktur og på, hvordan vi når i mål med klimaambitionerne ift. den grønne omstilling.

Pressemeddelelse

Nyt kodeks skal sikre fair udbud og styrke samarbejdet i byggeriet

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet et kodeks for at mindske de transaktionsomkostninger, som medlemmer af begge organisationer oplever i forbindelse med udbud.

FRI kursusrække

Projektlederkursus for små og mellemstore virksomheder

FRI tilbyder fra januar 2024 en ny kursusrække for kommende eller nye projektledere. Kurset henvender sig fortrinsvis til små og mellemstore FRI-virksomheder.

Diversitet og ligestilling

Strategi inden for Ligestilling, diversitet og inklusion

FRI’s Forum for diversitet og ligestilling har udarbejdet et inspirationskatalog til udarbejdelse af en virksomhedsstrategi inden for ligestilling, diversitet og inklusion. Ud over de gode råd oplistes en række henvisninger til inspiration til videre læsning.

Aftaleforhold

Anmeld fravigelser af ABR

Bygherrerne fraviger ABR 18, og det vil FRI arbejde for at få standset. Vi har udarbejdet et afkrydsningsskema, hvor du kan oplyse om de fravigelser til ABR, som du møder.

Medlemskab af FRI

FRI's regler for god rådgiverskik

FRI ønsker med reglerne for god rådgiverskik at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen.

For medlemmer

Udnyt de mange muligheder i FRI. Bliv opdateret på ny viden, netværk, værktøjer, aftaleforhold og politisk indflydelse.

FRI's synspunkter

Vi arbejder for at skabe gode rammebetingelser for branchen og sætte vores faglige indsigt ind i samfundsmæssigt perspektiv.