FRI Branchetopmøde 2021

Corona, Klima og Infrastruktur - hvordan forandres markedet?

Kom med den 13. oktober, hvor vi igen kan invitere til Branchetopmøde i Aarhus. En række spændende oplæg sætter bl.a. fokus på kommunernes rolle i klimakampen og effekterne af Infrastrukturaftalen.  

debat

Meldingen er klar: Vi står med et kæmpe ansvar

Bygge-og Anlægsbranchen har et stort fælles ansvar i de kommende års intensiverede kamp mod klimaforandringerne - fordi vi faktisk kan gøre en stor forskel, skriver adm. direktør i FRI, Henrik Garver, i Licitationen.

Aftaleforhold

Anmeld fravigelser af ABR

Bygherrerne fraviger ABR 18, og det vil FRI arbejde for at få standset. Vi har derfor udarbejdet et afkrydsningsskema, hvor du hurtigt kan oplyse om de fravigelser til ABR, som du møder.

Identitet og stolthed

Tilslut dig FRI verdensløfter

FRI har formuleret 10 Verdensløfter, som forpligter os som rådgivende ingeniører til at efterleve, udvikle og udbrede kendskabet til verdensmålene. Du kan læse og tilslutte dig Verdensløfterne her. Du tilslutter dig som privatperson og ikke på vejene af din virksomhed.

Medlemskab af FRI

FRI's regler for god rådgiverskik

FRI ønsker med reglerne for god rådgiverskik at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen.

For medlemmer

Udnyt de mange muligheder i FRI. Bliv opdateret på ny viden, netværk, værktøjer, aftaleforhold og politisk indflydelse.

FRI's synspunkter

Vi arbejder for at skabe gode rammebetingelser for branchen og sætte vores faglige indsigt ind i samfundsmæssigt perspektiv.

FRI's anbefalinger til scenarier for 2035 indenfor byggeri, mobilitet og forsyning
FRI's anbefalinger til scenarier for 2035 indenfor byggeri, mobilitet og forsyning
FRI har siden oktober 2017 lanceret tre rapporter: Fremtidens Forsyning 2035; Byggeriet 2035– en foresight analyse samt Fremtidens Mobilitet – fire scenarier for 2035. Alle tre rapporter skitserer en række scenarier og trends for udviklingen i hver enkelt sektorer. Nu har FRI udarbejdet et særligt tillæg til hver rapport til internt brug for FRI's medlemsvirksomheder.
Digitalisering
Digitalisering
Digitalisering er, uden tvivl, en afgørende faktor for fremtidiens moderne samfund. De rådgivende ingeniørvirksomheder spiller en væsentlig rolle i udviklingen af et digitaliseret samfund. Virksomhederne er med til at udvikle og teste fremtidens digitale løsninger. Kombinationen mellem kunstig intelligens og rådgivende ingeniører er en stærk sammensætning.