FRI Pressemeddelelse

Efterslæb i milliardklassen: Danmarks infrastruktur mangler en plan og et fokus på bæredygtighed

Hvert fjerde år analyserer Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) danmarks kritiske infrastruktur til bunds i State of the Nation-rapporterne, der i år udkommer for femte gang. I dag udkommer rapporten om den danske transportinfrastruktur, og den peger på en række problemer med tilstanden af især de kommunale veje og jernbanenettet.

State of the Nation 2024

Transportinfrastruktur

State of the Nation-rapporterne er udviklet for at skabe overblik over tilstanden og udviklingstendenserne i den danske infrastruktur. Læs den seneste rapport om transportinfrastruktur her. 

FRI Pressemeddelelse

Nyt samarbejdskodeks skal hjælpe med at sikre fremtidens jernbaneinfrastruktur

Vi står midt i en vigtig fase af den grønne omstilling, og jernbanen er en afgørende del af fremtidens grønne infrastruktur. Men det kræver at jernbaneinfrastrukturen udvikles og forbedres – jernbanen er derfor en vigtig del af Infrastrukturplan 2035. Nu har FRI og Banedanmark lavet et samarbejdskodeks. 

FRI Pressekommentar

Samtænkt arealanvendelse et et skridt i den rigtige retning

D. 23. april landede Klimarådets nye analyse om Danmarks fremtidige arealanvendelse. 
Analysen sætter en god retning for en vigtig debat og prioritering.

FRI Pressemeddelelse

Danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder vækster i forandret marked

Foreningen af Rådgivende Ingeniører har netop udgivet den halvårlige konjunkturmåling, der kortlægger branchens forventninger over de kommende seks til tolv måneder.

Ny aftale

Ny aftale om fordeling af midler fra den grønne fond er en god start

D. 15. april landede en aftale om fordelingen af 4,9 milliarder kroner fra den grønne fond, der skal være med til at sætte den grønne retning på en række punkter.

State of the Nation 2024

Energi og Klima

State of the Nation-rapporterne er udviklet for at skabe overblik over tilstanden og udviklingstendenserne i den danske infrastruktur. Læs den seneste rapport om energi og klima her. 

Diversitet og ligestilling

Strategi inden for Ligestilling, diversitet og inklusion

FRI’s Forum for diversitet og ligestilling har udarbejdet et inspirationskatalog til udarbejdelse af en virksomhedsstrategi inden for ligestilling, diversitet og inklusion. Ud over de gode råd oplistes en række henvisninger til inspiration til videre læsning.

For medlemmer

Udnyt de mange muligheder i FRI. Bliv opdateret på ny viden, netværk, værktøjer, aftaleforhold og politisk indflydelse.

FRI's synspunkter

Vi arbejder for at skabe gode rammebetingelser for branchen og sætte vores faglige indsigt ind i samfundsmæssigt perspektiv.