Debatindlæg

Vi har brug for et bedre beslutningsgrundlag for megaprojekter i Danmark

Norge har løst problemet med byggefejl og budgetskred på store offentlige byggeprojekter - de indførte en planlægningsmodel, som vi herhjemme med fordel kan kopiere, lyder anbefalingen fra FRI.

pressemeddelelse

Nye branchetal viser en udfordring for små ingeniørvirksomheder

En detaljeret analyse af den seneste konjunkturmåling fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI viser, at selvom det generelle billede for de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder ser positivt ud, er virkeligheden mere udfordrende for en række mindre virksomheder i branchen.

FRI pressekommentar

Nye regler for genbrugsmaterialer vækker begejstring hos ingeniører

Der bliver nu gjort op med reglen om, at klimapåvirkningen fra genbrugte produkter værdisættes som nye, efter aftalekredsen bag national strategi for bæredygtigt byggeri har besluttet, at genbrug skal indgå med en fast lav procentsats på 0 % i LCA-beregning for nybyggeri. Det vækker begejstring i FRI.

FRI pressemeddelelse

Trods krisen: Ordrebøgerne bugner hos de danske rådgivende ingeniører

Ordrebøgerne er stadig så fyldte hos de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder, at de har alt det arbejde, de kan ønske med den nuværende bemanding. Det viser den seneste konjunkturmåling fra Foreningen af Rådgivende ingeniører, FRI, der viser, hvordan virksomhederne ser deres ordresituation nu, og ud i den nærmeste fremtid, de næste seks til tolv måneder.

Diversitet og ligestilling

Strategi inden for Ligestilling, diversitet og inklusion

FRI’s Forum for diversitet og ligestilling har udarbejdet et inspirationskatalog til udarbejdelse af en virksomhedsstrategi inden for ligestilling, diversitet og inklusion. Ud over de gode råd oplistes en række henvisninger til inspiration til videre læsning.

Aftaleforhold

Anmeld fravigelser af ABR

Bygherrerne fraviger ABR 18, og det vil FRI arbejde for at få standset. Vi har udarbejdet et afkrydsningsskema, hvor du kan oplyse om de fravigelser til ABR, som du møder.

Medlemskab af FRI

FRI's regler for god rådgiverskik

FRI ønsker med reglerne for god rådgiverskik at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen.

For medlemmer

Udnyt de mange muligheder i FRI. Bliv opdateret på ny viden, netværk, værktøjer, aftaleforhold og politisk indflydelse.

FRI's synspunkter

Vi arbejder for at skabe gode rammebetingelser for branchen og sætte vores faglige indsigt ind i samfundsmæssigt perspektiv.