State of the Nation 2024

Vand & Miljø

State of the Nation-rapporterne er udviklet for at skabe overblik over tilstanden og udviklingstendenserne i den danske infrastruktur. Læs den seneste rapport om Vand & Miljø her. 

Folkemødet 2024

FRI på Folkemødet

FRI afholder tre spændende arrangementer på årets Folkemøde. FRI YP afholder en debat om fremtidens energisektor, og hvilken rolle atomkraft skal spille. FRI holder afskedsceremoni for grundvandet, hvor eksperter debatterer langsigtede politiske løsninger. FRI afholder også en Pub-Quiz, hvor vi skal have besvaret om folket, de folkevalgte eksperterne eller kunstig intelligens forstår sig bedst på, hvordan Danmark fungerer inden for energi, infrastruktur og miljø. 

FRI Pressemeddelelse

Efterslæb i milliardklassen: Danmarks infrastruktur mangler en plan og et fokus på bæredygtighed

Hvert fjerde år analyserer Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) danmarks kritiske infrastruktur til bunds i State of the Nation-rapporterne, der i år udkommer for femte gang. I dag udkommer rapporten om den danske transportinfrastruktur, og den peger på en række problemer med tilstanden af især de kommunale veje og jernbanenettet.

State of the Nation 2024

Transportinfrastruktur

State of the Nation-rapporterne er udviklet for at skabe overblik over tilstanden og udviklingstendenserne i den danske infrastruktur. Læs den seneste rapport om transportinfrastruktur her. 

FRI Pressemeddelelse

Nyt samarbejdskodeks skal hjælpe med at sikre fremtidens jernbaneinfrastruktur

Vi står midt i en vigtig fase af den grønne omstilling, og jernbanen er en afgørende del af fremtidens grønne infrastruktur. Men det kræver at jernbaneinfrastrukturen udvikles og forbedres – jernbanen er derfor en vigtig del af Infrastrukturplan 2035. Nu har FRI og Banedanmark lavet et samarbejdskodeks. 

FRI Pressekommentar

Samtænkt arealanvendelse et et skridt i den rigtige retning

D. 23. april landede Klimarådets nye analyse om Danmarks fremtidige arealanvendelse. 
Analysen sætter en god retning for en vigtig debat og prioritering.

FRI Pressemeddelelse

Danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder vækster i forandret marked

Foreningen af Rådgivende Ingeniører har netop udgivet den halvårlige konjunkturmåling, der kortlægger branchens forventninger over de kommende seks til tolv måneder.

State of the Nation 2024

Energi og Klima

State of the Nation-rapporterne er udviklet for at skabe overblik over tilstanden og udviklingstendenserne i den danske infrastruktur. Læs den seneste rapport om energi og klima her. 

For medlemmer

Udnyt de mange muligheder i FRI. Bliv opdateret på ny viden, netværk, værktøjer, aftaleforhold og politisk indflydelse.

FRI's synspunkter

Vi arbejder for at skabe gode rammebetingelser for branchen og sætte vores faglige indsigt ind i samfundsmæssigt perspektiv.