Ny hjemmeside

Velkommen til ny frinet.dk

Velkommen til FRI's nye hjemmeside - håber du kan lide den.

På grund af problemer med vores gamle side er vi gået i luften lidt tidligere, end vi ellers ville. Den gamle side kører stadig, så du kan stadig finde informationen på old.frinet.dk. Låste sider kan tilgås af medarbejdere i FRI's virksomheder. Vi har udsendt et midlertidigt password til alle brugere indtil vores bagvedliggende systemer kører. Hvis du får problemer, har spørgsmål, kommentarer eller andet så kontakt FRI på fri@frinet.dk eller tlf 3525 3737.

Ny kampagne

Det FØLES godt

Hvad er det, der gør den rådgivende ingeniørbranche til noget helt specielt?
Det satte FRI sig for at undersøge og inviterede medlemmerne til en workshop under overskriften "Rådgiverens Værdi".

Medlemskab af FRI

FRI's regler for god rådgiverskik

FRI ønsker med reglerne for god rådgiverskik at medvirke til at skabe et fælles værdigrundlag for medlemmerne ved at værne om og arbejde for at medlemsvirksomhederne følger sædvane og god tradition inden for rådgivningsbranchen.

Ydelsesbeskrivelser

To nye ydelsesbeskrivelser 

FRI har i oktober måned udgivet hele to nye ydelsesbeskrivelser. Det drejer sig om YB Bygherrerådgivning og YB Anlæg. De to erstatter YB Bygherrerådgivning 2013 og YB Anlæg og Planlægning 2013.

Konjunkturer

Opbremsning i væksten

FRI konjunkturmåling for oktober viser en opbremsning i væksten sammenholdt med seneste måling fra april 2019. Der forventes fortsat positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang.

Tal og statistik

Rådgiverindeks - ILON 12

FRI udregnede frem til juli 2017 FRI’s Rådgiverindeks. I efteråret 2017 blev rådgiverindekset udfaset til fordel for ILON12 (MA Rådgivning mv.), der er et lønindeks fra Danmarks Statistik, som opdateres kvartalsvis.

Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab, 2018
Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab, 2018
Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 er en radikal ændring i forhold til Byggeri og Planlægning 2012. Ydelsesbeskrivelsen indarbejder de ændringer, som følger af ABR 18, BR18 og AB 18 og tager højde for krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring.