Diversitet og ligestilling

FRI nedsatte i 2021 Forum for diversitet og ligestilling (FDL) med afsæt i FRI's strategi frem mod 2024, med det formål, at FRI-virksomhederne i 2024 står endnu stærkere som attraktive arbejdspladser. Læs mere om FRI's arbejde med EDI her. 

++Samfundsudviklingen og de nye generationer på arbejdsmarkedet i Danmark og internationalt skærper behovet for at fastholde talenter, tiltrække nye medarbejdere og understøtte større diversitet i FRI’s medlemsvirksomheder.

FRI skal bl.a. arbejde for at udvikle medlemsvirksomhederne ift. medarbejdervilkår. FRI’s Forum for diversitet og ligestilling skal udfordre FRI’s bestyrelse ved at komme med:

 • Et overblik over den aktuelle status for diversitet og ligestilling i FRI-virksomhederne
 • Et bud på målsætninger for branchen
 • Forslag til initiativer og indsatser, der kan understøtte større diversitet i FRI’s medlemsvirksomheder
 • Forslag til konkrete værktøjer og guidelines, der kan anvendes i de enkelte medlemsvirksomheder

FRI’s Forum for diversitet og ligestilling skal dermed bidrage til at understøtte virksomhedernes omdømme og sikre, at FRI-virksomhederne som branche fremstår som endnu mere attraktive arbejdspladser i 2024, end i 2020.

Forummets første initiativ blev annonceret på FRI's generalforsamling i marts 2022. Her anbefalede FRI-medlemsvirksomhederne at indføre øremærket barsel med fuld løn i 11 uger til anden forælder. Se mere i knappen herunder.

Medlemmer af Forummet er: 

 • Henrik Winther, COWI A/S (Forumleder + bestyrelsesrepræsentant)
 • Eva Rindom, SYSTRA Danmark A/S
 • Helle Dueholm Danekilde, Artelia A/S (FRI’s HR-netværk)
 • Lena Kjær, Rambøll Danmark A/S (FRI’s HR-netværk)
 • Mads Brandt Rasmussen, COWI A/S
 • Mie C. Anker, Gaihede a/s
 • Nabil Chaykh, Gaiup - Real-time LCA
 • Christian Leif Hansen, Sedgwick Danmark A/S

Strategi inden for Ligestilling, diversitet og inklusion

FRI’s Forum for diversitet og ligestilling har udarbejdet et inspirationskatalog til udarbejdelse af en virksomhedsstrategi inden for ligestilling, diversitet og inklusion. Ud over de gode råd oplistes en række henvisninger til inspiration til videre læsning.


FRI Young Professionals - input til EDI-strategi

FRI|YP har udarbejdet et notat, som fastlægger, hvad unge rådgivere ser som de væsentligste faktorer i en ligestillings-, diversitets- og inklusionsstrategi (EDI-strategi) for FRI-virksomheder. 


Gode råd, når medarbejdere skal på barsel

FRI’s Forum for diversitet og ligestilling har udarbejdet en række gode råd til, når ansatte i en FRI-virksomhed skal på barsel. Rådene retter sig mod alle medarbejdere, og de kan tilpasses ift. den enkeltes specifikke behov, og ift. barselsorlovens varighed. 


FRI vinder pris for arbejde med diversitet og ligestilling

Mandag den 12. september 2022 blev FRI i Geneve kåret som vinder af FIDIC Member Association Excellence Award i kategorien Best Diversity and Inclusion Initiative. FIDIC er den internationale brancheorganisation for rådgivende ingeniør-virksomheder.