FRI's tilbud til grundskoler og gymnasier

Folkeskolepraktik

Gratis besøgsordning til grundskoler og gymnasier

For elever:

Mange af FRI's medlemsvirksomheder tilbyder folkeskolepraktik. Kontakt den pågældende arbejdsplads for muligheden for et praktikophold.

Du kan finde en oversigt over vores medlemmer her.

Det er vigtigt at få detaljerne på plads inden, at du påbegynder dit praktikophold. Udfyld derfor dette Aftaleskema i samarbejde med dit kommende praktiksted, inden du begynder dit lærerige praktikophold.


For virksomheder:

Danmark mangler specialiseret arbejdskraft og i særdeleshed ingeniører. Hvordan får vi flere unge til at interessere sig for ingeniørfaget, og hvordan fastholder vi interessen hos de unge? Én metode er at tilbyde spændende, veltilrettelagte og relevante praktikophold, så unge skoleelever føler sig godt modtaget og oplever det bedste fra ingeniørernes hverdag. Det gode praktikophold kræver ressourcer af virksomheden - og derfor ønsker FRI Young Professionals at bidrage til arbejdet med at give skoleelever et velkommende og velforberedt praktikophold.

Vi tror på, at vellykkede praktikophold, hvor unge under uddannelse får mulighed for at opleve hverdagen i et ingeniørfirma, kan være af stor betydning for at øge interessen for ingeniørfaget. 

Derfor har FRI i regi af Engineer the Future været med til at udfærdige en praktisk guide til virksomheder, der ønsker at have erhvervspraktikanter. Guiden er fyldt med gode råd om forløbet, konkrete opgaver og andet materiale.

Download Erhvervspraktik en praktisk guide til virksomheder

Maria Gade Thomsen, EKJ

Marias besøg - Sådan renses jorden og grundvandet under dine fødder

Målgruppe: grundskole

Med emner som bæredygtighed, affaldssortering, pesticider i landbruget, plast i verdenshavene m.m. på den politiske dagsorden, er miljøforurening et højaktuelt emne og et fagområde, som indgår i flere og flere bygge- og anlægsprojekter i Danmark og globalt.

Hvor man tidligere ikke har haft betænkeligheder ved at udlede urenset spildevand til vandmiljøet, begrave kemisk affald i jorden og bruge diverse kemikalier i de byggematerialer, der omgiver os, har man heldigvis i dag et meget større fokus på hensyn til miljøet.

Maria giver eleverne en forståelse af, hvilke konsekvenser forurening har for vores jord- og vandressourcer, og at forurening ikke bare forsvinder, men er et problem som går over generationer.

Adam Stoltenberg Iversen, Rambøll

Adams besøg - Kloden kalder på handling - bæredygtigt byggeri

Målgruppe: ungdomsuddannelse

I byggeindustrien er bæredygtighedscertificeringer blevet et enormt relevant værktøj for mange virksomheder. Overordnet set, er bæredygtighedscertificeringer med til at måle et projekts (eksempelvis en bygnings) bæredygtighedsniveau og anskueliggøre forbruget af råvarer og produkter, samt reducere miljø- og klimapåvirkninger gennem optimeringer i forhold til bygningens værdikæde.

Ved Adams besøg, vil der b.la. tages udgangspunkt i hvorfor det er vigtigt at lave et bæredygtigt byggeri, og hvordan det kan bidrage til vores samfund på lang sigt. Hertil taler I om den aktuelle politiske- og klimadagsorden, som florerer lige nu og herunder berøres, hvad FN’s 17 verdensmål har af betydning for virksomheder, og hvordan især ingeniører er en vigtig brik i dette puslespil.