Alle værktøjer

Statistik og undersøgelser

Lønstatistik
Lønstatistik
FRI tilbyder en lønstatistik til medlemsvirksomheder.
Statistisk Branchebeskrivelse
Statistisk Branchebeskrivelse
Baseret på undersøgelser af FRI's medlemsvirksomheder præsenteres i kort form udviklingen i medarbejderantal, firmastørrelse, omsætning og overskud m.v. for branchen i de enkelte år.
Rådgiverindeks - ILON 12 (MA Rådgivning mv.)
Rådgiverindeks - ILON 12 (MA Rådgivning mv.)
FRI har frem til juli 2017 - på baggrund af udviklingen i ingeniørlønninger, nettoprisindekset og Nationalbankens udlånsrente - beregnet rådgiverindekset/FRI’s Rådgiverindeks. FRI udfasede i efteråret 2017 rådgiverindekset til fordel for ILON12 (MA Rådgivning mv.), der er et lønindeks fra Danmarks Statistik, som opdateres kvartalsvis.
Konjunkturer 2019: Opbremsning i væksten
Konjunkturer 2019: Opbremsning i væksten
FRI konjunkturmåling for oktober viser en opbremsning i væksten sammenholdt med seneste måling fra april 2019. Der forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang.
Sector Review
Sector Review
Sector Review is a compilation of the architectural, engineering consultancy and industrial consultancy sectors in Sweden, the Nordic countries and Europe.
FRI's Konjunkturmålinger
FRI's Konjunkturmålinger
FRI's Konjunkturmålinger for rådgivende ingeniører udarbejdes to gange årligt i april og oktober. Konjunkturerne viser branchens forventninger til beskæftigelse og ordrebeholdning i de kommende tre og seks måneder.