Alle værktøjer

Statistik og undersøgelser

Rådgiverindeks - ILON 12 (MA Rådgivning mv.)
Rådgiverindeks - ILON 12 (MA Rådgivning mv.)
FRI har frem til juli 2017 - på baggrund af udviklingen i ingeniørlønninger, nettoprisindekset og Nationalbankens udlånsrente - beregnet rådgiverindekset/FRI’s Rådgiverindeks. FRI udfasede i efteråret 2017 rådgiverindekset til fordel for ILON12 (MA Rådgivning mv.), der er et lønindeks fra Danmarks Statistik, som opdateres kvartalsvis.
Lønstatistik
Lønstatistik
FRI tilbyder en lønstatistik til medlemsvirksomheder.
Statistisk Branchebeskrivelse
Statistisk Branchebeskrivelse
Baseret på undersøgelser af FRI's medlemsvirksomheder præsenteres i kort form udviklingen i medarbejderantal, firmastørrelse, omsætning og overskud m.v. for branchen i de enkelte år.
FRI's Konjunkturmålinger
FRI's Konjunkturmålinger
FRI's Konjunkturmålinger for rådgivende ingeniører udarbejdes to gange årligt i april og oktober. Konjunkturerne viser branchens forventninger til beskæftigelse og ordrebeholdning i de kommende tre og seks måneder.
Konjunkturer 2019: Opbremsning i væksten
Konjunkturer 2019: Opbremsning i væksten
FRI konjunkturmåling for oktober viser en opbremsning i væksten sammenholdt med seneste måling fra april 2019. Der forventes fortsat en positiv samlet udvikling i Østdanmark, mens Vestdanmark balancerer mellem vækst og tilbagegang.