værktøjer

Statistik og undersøgelser

Europæisk konjunkturanalyse

EFCA udarbejder konjunkturundersøgelser, der måler forventningerne til omsætning, antal medarbejdere og ordrebeholdning.

Lønstatistik

FRI tilbyder en lønstatistik til medlemsvirksomheder.Rådgiverindeks

FRI udfasede i efteråret 2017 rådgiverindekset til fordel for ILON12 (MA Rådgivning mv.), der er et lønindeks fra Danmarks Statistik, som opdateres kvartalsvis.

 

Nøgletal for kommunernes forbrug

State of the Nation - kommunalvalg 2021 viser, hvor din kommune bruger pengene, og om de har øget investeringerne eller sparet i løbet af den seneste valgperiode. 

FRI's Konjunkturmålinger

FRI's Konjunkturmålinger for rådgivende ingeniører udarbejdes to gange årligt i april og oktober.