Ledelse - Værktøjer

Statistisk Branchebeskrivelse

FRI's konjunkturmålinger

Konjunkturerne viser branchens forventninger til beskæftigelse og ordrebeholdning i de kommende tre og seks måneder. 

State of the Nation 2020

SotN er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af infrastrukturen.