Vidensopgørelser

Videnopgørelsen viser videnniveauet hos FRI's medlemsvirksomheder.


 

Læs mere om samme emne

Statistisk Branchebeskrivelse
Statistisk Branchebeskrivelse
Baseret på undersøgelser af FRI's medlemsvirksomheder præsenteres i kort form udviklingen i medarbejderantal, firmastørrelse, omsætning og overskud m.v. for branchen i de enkelte år.