Andre vejledninger

Værdibyg-vejledning: Visualisering af kontrakter
Værdibyg-vejledning: Visualisering af kontrakter
Værdibyg, som FRI deltager i, har udgivet publikationen ”Brugervenlige kontrakter”, der har fokus på at visualisere kontraktbestemmelser. Hensigten er at skabe et hurtigt overblik over aftalens indhold, og vejledningen kan rette sig mod såvel rådgivere som entreprenører.
Enklere regler - følg eller forklar
Enklere regler - følg eller forklar
Det er forbudt at beskrive specifikke produkter eller løsninger i offentlige udbud. Det er børnelærdom - men også noget der giver udfordringer hos FRI's medlemmer.
Opdateret udgave af ESPD og ny vejledning fra KFST
Opdateret udgave af ESPD og ny vejledning fra KFST
EU-Kommissionen har den 1. marts 2017 offentliggjort en opdateret elektronisk udgave af det Fælles europæiske udbudsdokument - ESPD. Opdatering sker løbende på grundlag af input til forbedringer fra bl.a. FRI’s repræsentant på ugentlige web-konferencer med Kommissionen.
Opdateret vejledning om udfyldelse af ESPD
Opdateret vejledning om udfyldelse af ESPD
Hvordan får man som leverandør plads til alle referencerne, når der ikke er plads i felterne i ESPD'et? Svaret på dette spørgsmål og mange flere findes i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opdaterede vejledning om Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD.
DI Rådgiverne: 18 gode råd til køb af rådgiverydelser
DI Rådgiverne: 18 gode råd til køb af rådgiverydelser
Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Nu har IKA - foreningen af offentlige indkøbere og DI Rådgiverne samlet en række råd til en god proces for køb af rådgiverydelser.
Vejledning om udbudsloven
Vejledning om udbudsloven
Med udbudsloven, som trådte i kraft 1. januar 2016, er der både kommet nye muligheder og mere klare rammer for, hvordan du tilrettelægger et udbud.
Vejledning om udbud af videnrådgivning
Vejledning om udbud af videnrådgivning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en vejledning om udbud af videnrådgivning, som er i tråd med FRI´s anbefalinger om at reducere branchens transaktionsomkostninger.
EFCA vejledning: Contracting in industrial sectors
EFCA vejledning: Contracting in industrial sectors
EFCA har udsendt en ny vejledning med fokus på kontraktlige principper for at bedre forståelsen for betingelser og vilkår mellem rådgivende ingeniørvirksomheder og den private sektor.
Vigtigste udbud fra hele verden
Vigtigste udbud fra hele verden
DI har samlet de vigtigste udbud fra hele verden på di.dk. På den måde kan man se, hvor der findes store muligheder for danske virksomheder.
EuropeAid Contracts
EuropeAid Contracts
Overvågning af udbud fra EuropeAid giver mulighed for at søge information om tidligere udbud, samt hvilke virksomheder der har været prækvalificeret, og hvilken virksomhed der blev tildelt opgaven.
EFCA booklets
EFCA booklets
Her på siden findes en række booklets fra EFCA.
Vejledning: Annoncering
Vejledning: Annoncering
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning om annonceringspligt. Vejledningen minder i høj grad om den tidligere, det nye er kapitel 6 om, hvor annoncen skal offentliggøres.
Nyt gratis testværktøj mod industrispionage
Nyt gratis testværktøj mod industrispionage
Når små og mellemstore virksomheder bliver kigget over skulderen, kan det få store økonomiske konsekvenser. Alligevel opleves industrispionage af mange virksomhedsejere som en diffus og uhåndgribelig trussel.
Guide til international rekruttering
Guide til international rekruttering
Der er i Danmark stadigt stigende fokus på værdien af international arbejdskraft, og i de seneste år har vi set en række initiativer og lovændringer, som har gjort det lettere for danske virksomheder at tiltrække og fastholde arbejdskraft fra udlandet.
Regler om ansættelsesklausuler strammes
Regler om ansættelsesklausuler strammes
Der er nye regler på vej for kunde-, konkurrence- og jobklausuler. Reglerne om ansættelsesklausuler bliver strammet væsentligt, så de bliver dyrere for virksomhederne og mindre begrænsende for medarbejderne. Samtidig bliver reglerne tunge at administrere. Indførelse af nye begreber og gyldighedskrav skaber usikkerhed om gyldigheden af konkurrenceklausuler, der aftales efter de nye regler
Rådgiverbørsen
Rådgiverbørsen
På rådgiverbørsen.dk kan virksomheder lægge deres opgaver ud, indhente og sammenligne tilbud og anbefale rådgivere til andre.
Guide: Tilskudsprogrammer og services for SMV'er
Guide: Tilskudsprogrammer og services for SMV'er
EU tilbyder en lang række services og tilskudsprogrammer for små og mellemstore europæiske virksomheder. En ny guide giver et overblik over mulighederne og links til hjemmesider for yderligere information mv.
Gratis europæisk benchmarking for mindre FRI-virksomheder
Gratis europæisk benchmarking for mindre FRI-virksomheder
ACE (FRI's britiske søsterorganisation) har udvidet sit gratis værktøj for benchmarking, så det også omfatter europæiske virksomheder. Analysen sammenligner din virksomhed op mod branchen, bl.a. i forhold til omsætning, antal ansatte, marketing og konkurrenceevne.
El – slut med 75%-reglen til nytår
El – slut med 75%-reglen til nytår
Med nye materialer og ændrede forbrugsmønstre er 75 procents-reglen ikke længere en tilstrækkelig sikkerhed mod overophedning med risiko for kortslutning og brand.
Nu skal alle følge gassikkerhedsreglerne
Nu skal alle følge gassikkerhedsreglerne
Siden gassikkerhedsreglerne trådte i kraft 21. april 2018, har der været en overgangsperiode, hvor gasreglementet fortsat kunne bruges, når der skulle arbejdes på gasinstallationer eller gasanlæg. 31. december 2019 er overgangsperioden slut.
Højesteret: Vejstribekonsortium var ulovligt
Højesteret: Vejstribekonsortium var ulovligt
Højesteret har afgjort, at de to virksomheder LKF Vejmarkering (nu GVCO) og Eurostar Danmark brød konkurrenceloven ved i 2014 at byde på opgaver hos Vejdirektoratet som et konsortium.
Værdibyg-vejledninger i engelske udgaver
Værdibyg-vejledninger i engelske udgaver
Værdibyg har oversat 10 vejledninger til engelsk, så er vejledningerne for fx "Etablering af samarbejde" og "Brugerinvolvering" tilgængelig for dine ikke-dansk-læsende medarbejdere og kollegaer, internationale studerende m.m.
AB 18, AB Forenklet og byggemøder
AB 18, AB Forenklet og byggemøder
FRI har lagt Dansk Byggeris standardaftaler for AB 18 og AB Forenklet sammen med en skabelon til brug for byggemødereferater.
København støtter eksportfremme af løsninger i Smart Cities globalt
København støtter eksportfremme af løsninger i Smart Cities globalt
Københavns Kommune har udarbejdet et katalog, der præsenterer byens eksisterende grønne løsninger. Formålet er at markedsføre den viden og kreativitet, som Danmark kan byde på inden for innovative grønne løsninger til byerne. Er du klar til øget efterspørgsel efter grønne kompetencer?
Vejledning: Kend din byggevare
Vejledning: Kend din byggevare
To vejledninger og en pjece stiller skarpt på kravene til byggevarer og på de forpligtigelser, der følger med, når byggevarer fremstilles, markedsføres, sælges og anvendes i dansk byggeri og anlægsarbejde.
Analyse af uvildighed i huseftersynsordningen
Analyse af uvildighed i huseftersynsordningen
Erhvervsministeriet har netop offentliggjort en analyse af bestillerveje og uvildighed i huseftersynsordningen. Undersøgelsen blev bl.a. iværksat på baggrund af en evaluering af ordningen fra Justitsministeriet, hvor flere høringssvar rummer kritik, særligt af de bygningssagkyndiges afhængighed af forsikringsselskaberne.
Branchevejledning: LCA ved renovering
Branchevejledning: LCA ved renovering
Spireprojektet om Branchevejledning i LCA er nu afsluttet, og vejledningen samt appendiks er nu færdig. Vejledningen er særligt målrettet bygherrer/ bygherrerådgivere, der udbyder renoveringsprojekter samt rådgivere, der efterfølgende udfører LCA på de udbudte projekter.
Byggeriets rådgivningsfaser nu som tegneserie
Byggeriets rådgivningsfaser nu som tegneserie
Alle kender ordsproget om, at et billede siger mere end 1000 ord. Nu har landskabsarkitekt Jeppe Goll fra NIRAS formået at koge FRI og DANSKE ARKs Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning på 40 tætskrevne sider ned til otte tegninger.
Digital udgave af Håndbog for Energikonsulenter
Digital udgave af Håndbog for Energikonsulenter
Energistyrelsen har netop lanceret en digital udgave af Håndbog for Energikonsulenter. Den digitale udgave skal gøre det lettere at finde relevant indhold til brug for energimærkningen.
Energibesparelser: Alle værktøjer og al viden ét sted
Energibesparelser: Alle værktøjer og al viden ét sted
Med det mål for øje at gøre energibesparelser i renoveringsprocessen større, har Statens Byggeforskningsinstitut lavet anvisning nr. 269: Energirenovering af større bygninger metode og proces. Anvisningen samler al viden og alle værktøjer til brug i energirenoveringsprocessen ét sted og har gjort disse tilgængelige på en website.
Export profile
Export profile
Foreningen af Rådgivende Ingeniører udarbejder sammen med Danske Arkitektvirksomheder og Dansk Byggeri hvert år en eksportprofil, der belyser den internationale efterspørgsel efter danske ydelser.
Fire nye vejledninger om risikostyring
Fire nye vejledninger om risikostyring
Fire nye Værdibyg-vejledninger om risikostyring giver konkrete anbefalinger til, hvordan den gode risikostyring kommer rigtigt fra start og udføres på byggeprojekter.
Hvad er den økonomiske værdi af godt indeklima?
Hvad er den økonomiske værdi af godt indeklima?
Indeklimaet bliver ofte klemt, når man skal sætte økonomi på byggerier - hvor fx energi er langt mere kvantificerbart. Det problem har InnoByg (DTU og Teknologisk) lavet et værktøj til, som rådgivere kan bruge i samarbejde med bygningsejeren – og dermed synliggøre kr. og øre værdien af indeklimaet.
Hvad er den økonomiske værdi af godt indeklima?
Hvad er den økonomiske værdi af godt indeklima?
Indeklimaet bliver ofte klemt, når man skal sætte økonomi på byggerier - hvor fx energi er langt mere kvantificerbart. Det problem har InnoByg (DTU og Teknologisk) lavet et værktøj til, som rådgivere kan bruge i samarbejde med bygningsejeren – og dermed synliggøre kr. og øre værdien af indeklimaet.
Hvidbog om bygningsdrift
Hvidbog om bygningsdrift
Bygherreforeningen og parterne bag "Renovering på Dagsordenen" har netop udgivet en rapport om bedste praksis indenfor bygningsdrift, for derigennem at sætte fokus på driftens betydning blandt bygningsejere, investorer og bygherrerådgivere.
Krav om bedre dokumentation af energiforbrug i bygningsreglementet
Krav om bedre dokumentation af energiforbrug i bygningsreglementet
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har netop offentliggjort nye regler i bygningsreglementet, hvor dele af Bygningsstyrelsens erfaringer med performancetest er indarbejdet som et krav om funktionsafprøvning af tekniske anlæg. Bygningsstyrelsen har samtidig bidraget til en ny vejledning om funktionsafprøvningen.
Manifest fra en samlet byggebranche
Manifest fra en samlet byggebranche
En række parter – herunder InnoByg, som FRI er del af, har i samarbejde udviklet et Digitalt Manifest baseret på tankerne i Strategi for Digitalt Byggeri. Manifestet sætter særligt fokus på udfordringerne og nødvendigheden af, at data flyder og kan udnyttes på tværs af fag, virksomheder, programmer og videnniveau. Uanset om det lyder enkelt, så er det udfordringer, som vi skal løse i fællesskab.
NJORD-guide: Hvem skal betale for vinterforanstaltninger?
NJORD-guide: Hvem skal betale for vinterforanstaltninger?
Vintersæsonen er over os, og det betyder vinterforanstaltninger i byggebranchen – men hvem skal betale? NJORD Law Firm har udformet en guide, der giver dig et overblik over, hvem der har ansvaret for udgifterne i forbindelse med vinterarbejde.
Ny rapport: Nedrivning af murværk til genbrug af mursten
Ny rapport: Nedrivning af murværk til genbrug af mursten
I forbindelse med nedrivning af bygning 13 på Bispebjerg Hospital er der gennemført et projekt til udvikling af teknologi og metoder til den mest økonomiske og miljømæssige nedrivning af murværk med henblik på genbrug af mursten.
Rapport: Vigtigt med fokus på indeklimaet i skolerenoveringer
Rapport: Vigtigt med fokus på indeklimaet i skolerenoveringer
En af konklusionerne i en netop færdiggjort rapport er, at indeklimaet i landets skoleklasser er mindst lige så dårligt, som det var i 2014. Undersøgelsen viser, at mere end 90 % af skoleklasserne i løbet af skoledagen har et CO2-niveau, der er højere end det, myndighederne anbefaler.
Redskab mod social dumping hos entreprenører
Redskab mod social dumping hos entreprenører
Foreningen Byggeriets Samfundsansvar har udviklet et nyt redskab, der kan være med til at sikre mod social dumping. Værktøjet er udviklet af bygherrer og entreprenører – og selvfølgelig målrettet relationen mellem bygherre og entreprenør/underentreprenør, men kan være interessant for en række rådgivere også.
Stående Byggepanel - emnedagbøger og præsentationer
Stående Byggepanel - emnedagbøger og præsentationer
Stående Byggepanel er et samarbejde om videndeling mellem en kreds af byggeriets parter, der ønsker at forebygge og afhjælpe centrale problemer og øge byggeriets troværdighed. Videndelingen gennemføres på regelmæssige panelmøder, hvor deltagerne kan fremlægge og drøfte nye emner og egne initiativer.
Værdibyg-vejledning: Afregning af vinterforanstaltninger
Værdibyg-vejledning: Afregning af vinterforanstaltninger
Denne vejledning, der er blevet til i et samarbejde mellem alle byggeriets parter, anviser, hvordan man bedst håndterer risici og fordeler ansvaret i forhold til at afregne vinterforanstaltninger afhængig af byggeriets karakter og udbudsform.
Værdibyg-vejledning: Driftorienteret byggeproces
Værdibyg-vejledning: Driftorienteret byggeproces
Driftspersonalet i en bygning ligger som regel inde med en guldgrube af viden. Den kan bruges til at opnå god driftsøkonomi i det færdige byggeri, når du skal bygge nyt eller renovere.
Værdibyg-vejledning: Kvalitet som tildelingskriterium
Værdibyg-vejledning: Kvalitet som tildelingskriterium
Det er ofte vanskeligt, både som bygherre og rådgiver, at bedømme de bydendes tilbud på byggeprojekter, hvis man ikke blot ønsker at vælge ud fra mindste pris. Ny vejledning kan hjælpe dig godt på vej.
Værdibyg-vejledning: Projektoptimering
Værdibyg-vejledning: Projektoptimering
Hvem drømmer ikke om en byggeproces, hvor ubehagelige overraskelser undgås under udførelsen af byggeriet? Ny vejledning fra Værdibyg introducerer projektoptimering som et godt stykke værktøj.
Værdibyg-vejledning: Tidsplanredegørelse
Værdibyg-vejledning: Tidsplanredegørelse
Hvis et entrepriseudbud mangler baggrundsinformation om projektets tidsmæssige krav, er det ikke muligt for entreprenøren at beregne den rette pris – og så stiger risikotillægget. Det kan rådgivere og bygherrer imidlertid gøre en hel del for at afhjælpe til gavn for alle parter.
Hvis ABR fraviges: Spørg hvorfor?
Hvis ABR fraviges: Spørg hvorfor?
Bygningsstyrelsen har på vegne af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen udarbejdet en bygherrevejledning for de statslige bygherrer. Heri anbefales et ”følg-eller forklar”- princip.
Ny vejledning gør konfliktløsning smidig
Ny vejledning gør konfliktløsning smidig
En Værdibyg-vejledning om konfliktløsning med mediation og mægling giver en række anbefalinger til konfliktløsning og afklaring af konfliktens kerne.
Sådan håndteres overgang til ny ferielov
Sådan håndteres overgang til ny ferielov
Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Den vigtigste ændring er, at der bliver indført samtidighedsferie i stedet for forskudt ferie. DI har lavet en lille film, som giver et godt overblik over ændringerne og overgangsordningen mellem den nuværende og den nye ferielov.
Database for bæredygtig dokumentation
Database for bæredygtig dokumentation
Nu bliver det (endnu) nemmere at tænke bæredygtigt. Brancheforeningen Danske Byggecentre har lanceret en database, BygDok, der samler al bæredygtig dokumentation og information om materialer, sikkerhedsblade, CE-mærkning mm.
Er du bekendt med Vejreglerne?
Er du bekendt med Vejreglerne?
Vejregler er den overordnede betegnelse for en omfattende samling af publikationer, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet med at planlægge, projektere, udbyde og drive veje.
Har der været skybrud i nat?
Har der været skybrud i nat?
klimatilpasning.dk har udviklet et ekstremnedbørsværktøj, som viser, om der har været skybrud, og hvor meget nedbør, der er faldet.
Hvornår giver det mening at opdele en bygningsmodel?
Hvornår giver det mening at opdele en bygningsmodel?
En ny vejledning fra Molio hjælper brugerne med at træffe velovervejede beslutninger om opdeling af bygningsmodeller. På den måde undgår man dyre og tidskrævende overraskelser, fordi man ikke behøver omstrukturere eller opdele modellerne i løbet af projekteringen.
EFCA: Vejledning om integrerede kontrakter
EFCA: Vejledning om integrerede kontrakter
EFCA’s udvalg om det interne marked har udarbejdet en vejledning om ingeniørens rolle i henholdsvis totalentreprisekontrakter og forskellige former for OPP, hvor finansiering, drift og vedligehold indgår ud over selve byggeriet.
EU-Supply overholder ikke krav om gratis adgang
EU-Supply overholder ikke krav om gratis adgang
Den klare melding fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er, at der ikke må kræves betaling for adgang til at deltage i offentlige udbud. Men EU-Supply fortolker kravet indskrænkende, således at der alene skal stilles én brugeradgang til rådighed.
Partnering i Praksis, 2005
Partnering i Praksis, 2005
Vejledningen Partnering i praksis bygger på de erfaringer ved anvendelse af forskellige former for partnering, som er høstet, siden 1. udgave udkom i marts 2001.
Vejledning til samlet udbud - lillebror til OPP
Vejledning til samlet udbud - lillebror til OPP
Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet en vejledning om ”Samlet udbud”. Et samlet udbud er en form for offentlig-privat samarbejde, hvor man tænker alle faser i et byggeri sammen i et udbud - lige fra udvikling af konceptet, projektering og anlæg til drifts- og vedligeholdsfasen. Til forskel fra OPP, som også rummer privat finansiering.
 Klimatilpasning.dk
Klimatilpasning.dk
Klimatilpasning.dk er en portal for virksomheder, borgere og kommuner, hvor der gives gode råd og inspiration til at håndtere klimatilpasning.
DI’s globale vandanalyse
DI’s globale vandanalyse
DI er aktive på det internationale vandområde og har derfor udarbejdet en større vandanalyse. Analysen bygger på de største eksportpotentialer for drikkevand, spildevand og klimatilpasningsløsninger.
Håndbog - Den lille blå om trykluft
Håndbog - Den lille blå om trykluft
Dansk Energi har udgivet en lille håndbog om trykluft, som giver værdifulde oplysninger om energirigtig etablering, trykluftsprincipper, komponenter og energirigtig sammensætning af disse.
Nye ændringer i Standardværdikataloget
Nye ændringer i Standardværdikataloget
I forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, er der udviklet et Standardværdikatalog, som indeholder opgørelse af energisparepotentialer for standardiserede tiltag - primært af besparelser inden for husholdninger.
Opdateret drejebog for store varmepumper i fjernvarmen
Opdateret drejebog for store varmepumper i fjernvarmen
I 2014 udgav Energistyrelsen for første gang en drejebog for store varmepumper i fjernvarmen. Siden da er der gjort værdifulde erfaringer, og nye projekter er sat i drift med tilskud fra Energistyrelsens rejsehold for varmepumper. Derfor har Energistyrelsen og Grøn Energi i samarbejde med PlanEnergi og DFP opdateret drejebogen.
Plask - et beregningsværktøj fra Naturstyrelsen
Plask - et beregningsværktøj fra Naturstyrelsen
PLASK er et samfundsøkonomisk beregningsværktøj, som Naturstyrelsen stiller gratis til rådighed. Værktøjet kan anvendes af kommuner, spildevandsselskaber og andre til at beregne de samfundsøkonomiske konsekvenser ved konkrete klimatilpasningstiltag.
Rambøll-rapport om Smart Energi
Rambøll-rapport om Smart Energi
Rambøll Management har udarbejdet en rapport over de mulige udfordringer, barrierer og løsninger, der vil kunne opstå som led i etableringen af et fremtidigt, såkaldt smart energisystem i Danmark.
Regnemodel skal hjælpe danske eksportvirksomheder
Regnemodel skal hjælpe danske eksportvirksomheder
Energistyrelsen har lanceret en ny og forbedret udgave af sin såkaldte LCoE Calculator, så danske producenter af energieffektive løsninger får en regnemodel, som vil hjælpe dem, når de skal afsætte deres varer i udlandet.
Resultat af miniundersøgelse vedr. energispareindsatsen
Resultat af miniundersøgelse vedr. energispareindsatsen
FRI opfordrede, sidst i maj, medlemsvirksomheder, der arbejder med energispareindsatsen, til at deltage i en miniundersøgelse. Formålet var at give FRI input til debatten om brug af eksterne aktører til energiselskab-ernes energispareindsats. Undersøgelsen er nu afsluttet og opgjort.
Samarbejdsaftale med Viegand Maagøe om energisparetilskud
Samarbejdsaftale med Viegand Maagøe om energisparetilskud
FRI har indgået en samarbejdsaftale med Viegand Maagøe, som betyder, at FRI medlemmer kan sende en af markedets højeste energisparetilskud videre til kunderne, uden at de belastes af krav til dokumentation og kvalitetssikringssystem.
Sæt energisparelser på auktion
Sæt energisparelser på auktion
NrgX er en uvildig auktionsplatform med speciale i at auktionere større energibesparelser direkte fra industriaktører, installatører, rådgivere eller andre, som arbejder med energioptimering.
Tilskudsmuligheder: Energispareindsatsen
Tilskudsmuligheder: Energispareindsatsen
FRI har indgået en række samarbejder med energiselskaber for at fremme energispareindsatsen ved at videreformidle mulighederne for tilskud ved bl.a. energispareprojekter og energirenoveringer.
Vejledning: Klimatilpasning i kommunerne
Vejledning: Klimatilpasning i kommunerne
Naturstyrelsen har udgivet en vejledning, der skal gøre klimatilpasningsindsatsen i kommunerne let tilgængelig. Hvad skal man være opmærksom på? Hvad har man af muligheder, fx for at begrænse byggeri i oversvømmelsestruede områder?