Andre vejledninger

Er du bekendt med Vejreglerne?
Er du bekendt med Vejreglerne?
Vejregler er den overordnede betegnelse for en omfattende samling af publikationer, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet med at planlægge, projektere, udbyde og drive veje.
AB 18, AB Forenklet og byggemøder
AB 18, AB Forenklet og byggemøder
FRI har lagt Dansk Byggeris standardaftaler for AB 18 og AB Forenklet sammen med en skabelon til brug for byggemødereferater.
Værdibyg-vejledninger i engelske udgaver
Værdibyg-vejledninger i engelske udgaver
Værdibyg har oversat 10 vejledninger til engelsk, så er vejledningerne for fx "Etablering af samarbejde" og "Brugerinvolvering" tilgængelig for dine ikke-dansk-læsende medarbejdere og kollegaer, internationale studerende m.m.
DI’s globale vandanalyse
DI’s globale vandanalyse
DI er aktive på det internationale vandområde og har derfor udarbejdet en større vandanalyse. Analysen bygger på de største eksportpotentialer for drikkevand, spildevand og klimatilpasningsløsninger.
Har der været skybrud i nat?
Har der været skybrud i nat?
klimatilpasning.dk har udviklet et ekstremnedbørsværktøj, som viser, om der har været skybrud, og hvor meget nedbør, der er faldet.
Hvis ABR fraviges: Spørg hvorfor?
Hvis ABR fraviges: Spørg hvorfor?
Bygningsstyrelsen har på vegne af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen udarbejdet en bygherrevejledning for de statslige bygherrer. Heri anbefales et ”følg-eller forklar”- princip.
EU-Supply overholder ikke krav om gratis adgang
EU-Supply overholder ikke krav om gratis adgang
Den klare melding fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er, at der ikke må kræves betaling for adgang til at deltage i offentlige udbud. Men EU-Supply fortolker kravet indskrænkende, således at der alene skal stilles én brugeradgang til rådighed.
Vejledning: Kend din byggevare
Vejledning: Kend din byggevare
To vejledninger og en pjece stiller skarpt på kravene til byggevarer og på de forpligtigelser, der følger med, når byggevarer fremstilles, markedsføres, sælges og anvendes i dansk byggeri og anlægsarbejde.
Sådan håndteres overgang til ny ferielov
Sådan håndteres overgang til ny ferielov
Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Den vigtigste ændring er, at der bliver indført samtidighedsferie i stedet for forskudt ferie. DI har lavet en lille film, som giver et godt overblik over ændringerne og overgangsordningen mellem den nuværende og den nye ferielov.
Ny vejledning gør konfliktløsning smidig
Ny vejledning gør konfliktløsning smidig
En Værdibyg-vejledning om konfliktløsning med mediation og mægling giver en række anbefalinger til konfliktløsning og afklaring af konfliktens kerne.
Fire nye vejledninger om risikostyring
Fire nye vejledninger om risikostyring
Fire nye Værdibyg-vejledninger om risikostyring giver konkrete anbefalinger til, hvordan den gode risikostyring kommer rigtigt fra start og udføres på byggeprojekter.
Database for bæredygtig dokumentation
Database for bæredygtig dokumentation
Nu bliver det (endnu) nemmere at tænke bæredygtigt. Brancheforeningen Danske Byggecentre har lanceret en database, BygDok, der samler al bæredygtig dokumentation og information om materialer, sikkerhedsblade, CE-mærkning mm.
Hvornår giver det mening at opdele en bygningsmodel?
Hvornår giver det mening at opdele en bygningsmodel?
En ny vejledning fra Molio hjælper brugerne med at træffe velovervejede beslutninger om opdeling af bygningsmodeller. På den måde undgår man dyre og tidskrævende overraskelser, fordi man ikke behøver omstrukturere eller opdele modellerne i løbet af projekteringen.