Rapport om skolers indeklima

Indeklimaet i landets klasselokaler er alt for dårligt. Faktisk nogle steder så dårligt, at eleverne får reduceret indlæringsevnen i en grad, der betyder, at de over ni år mister det, der svarer til næsten et skoleårs læring i forhold til elever i klasselokaler med et godt indeklima. Derfor har FRI sammen med en lang række aktører nu præsenteret forslag til konkrete tiltag for politikerne i en helt ny rapport.

De tre centrale forslag i rapporten er:

- Indfør lovkrav om maksimalt CO2-indhold i luften i klasselokaler.
- Stil krav om handlepligt i tilfælde af utilfredsstillende indeklima.
- Styrk den lovpligtige kontrol og vedligehold af ventilationsanlæg.

Blandt de øvrige forslag er, at der indføres en frivillig indeklimakommuneordning.

Håbet er, at man ved at følge disse og de øvrige opfordringer i rapporten kan give indeklimaet et tiltrængt og generelt løft i folkeskolerne. En udfordring, der er akut brug for at få løst.

Læs også

EPD'er
EPD'er
Ønsker man at anvende EPD'er i sin beregning, kan alle danske EPD'er findes hos EPD Danmark.
Excel Lite
Excel Lite
BUILD har lanceret et værktøj - Excel Lite - der gør det muligt at opbygge en bygningsmodel i Excel for derefter at importere den til LCAbyg.
LCAbyg
LCAbyg
Der er forskelligt software udviklet til at beregne LCA'er. LCAbyg er udviklet af SBi for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (i dag Bolig- og Planstyrelsen). Det henvender sig udelukkende til beregninger af LCA'er for byggeri og er ofte anvendt i den danske byggesektor.
LCA på bygninger
LCA på bygninger
Her på siden kan du blive klogere på LCA. Her er samlet vejledninger, videoer, tutorials og webinarer, hvor du kan dykke ned i emnet.