Rapport om skolers indeklima

Indeklimaet i landets klasselokaler er alt for dårligt. Faktisk nogle steder så dårligt, at eleverne får reduceret indlæringsevnen i en grad, der betyder, at de over ni år mister det, der svarer til næsten et skoleårs læring i forhold til elever i klasselokaler med et godt indeklima. Derfor har FRI sammen med en lang række aktører nu præsenteret forslag til konkrete tiltag for politikerne i en helt ny rapport.

De tre centrale forslag i rapporten er:

- Indfør lovkrav om maksimalt CO2-indhold i luften i klasselokaler.
- Stil krav om handlepligt i tilfælde af utilfredsstillende indeklima.
- Styrk den lovpligtige kontrol og vedligehold af ventilationsanlæg.

Blandt de øvrige forslag er, at der indføres en frivillig indeklimakommuneordning.

Håbet er, at man ved at følge disse og de øvrige opfordringer i rapporten kan give indeklimaet et tiltrængt og generelt løft i folkeskolerne. En udfordring, der er akut brug for at få løst.

Læs også

Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Det kan være svært at videreformidle budskaber med kompleks viden på en måde, der både fanger publikums interesse og samtidig sikrer, at det faglige indhold bliver korrekt forstået af tilhørerne. Men ved brug af nogle ganske simple teknikker kan man lære at gøre sin præsentation så god, at den bliver husket af tilhørerne i mange år efter.
Høringssvar: Selektiv nedrivning
Høringssvar: Selektiv nedrivning
Med et lovforslag, der netop har været i høring, bliver det muligt for Miljøministeren at fastsætte regler i en bekendtgørelse om selektiv nedrivning – det vil sige nedrivning, hvor materialer adskilles og sorteres med henblik på maksimal udnyttelse og recirkulering af materialer, samt frasortering af materialer, der indeholder problematiske stoffer. FRI har indsendt høringssvar, som du kan læse her.
Webinarrække om arbejdsmiljø i projektering
Webinarrække om arbejdsmiljø i projektering
Udforsk relevante emner inden for arbejdsmiljø i projekteringsfasen. FRI og Danske Arkitektvirksomheder inviterer projekterende ingeniører og bygherrerådgivere til målrettede webinarer i samarbejde med BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste. Deltagelse er gratis. Del din feedback og påvirk fremtidige emner. Tilmeld dig på vores hjemmeside. Velkommen til lærerige webinarer!
Arbejdsmiljø indenfor byggeri
Arbejdsmiljø indenfor byggeri
Det er vigtigt at tage højde for arbejdsmiljøet i alle faser af et byggeri. Med tiden er det kun blevet vigtigere, at have arbejdsmiljø for øje når der projekteres, bygges og i den efterfølgende drift. Det stiller stadigt større krav til de projekterendes viden indenfor området.