Rapport om skolers indeklima

Indeklimaet i landets klasselokaler er alt for dårligt. Faktisk nogle steder så dårligt, at eleverne får reduceret indlæringsevnen i en grad, der betyder, at de over ni år mister det, der svarer til næsten et skoleårs læring i forhold til elever i klasselokaler med et godt indeklima. Derfor har FRI sammen med en lang række aktører nu præsenteret forslag til konkrete tiltag for politikerne i en helt ny rapport.

De tre centrale forslag i rapporten er:

- Indfør lovkrav om maksimalt CO2-indhold i luften i klasselokaler.
- Stil krav om handlepligt i tilfælde af utilfredsstillende indeklima.
- Styrk den lovpligtige kontrol og vedligehold af ventilationsanlæg.

Blandt de øvrige forslag er, at der indføres en frivillig indeklimakommuneordning.

Håbet er, at man ved at følge disse og de øvrige opfordringer i rapporten kan give indeklimaet et tiltrængt og generelt løft i folkeskolerne. En udfordring, der er akut brug for at få løst.

Læs også

Høring: A305 IKT- projektroller
Høring: A305 IKT- projektroller
Molio har opdateret publikationen A305 IKT-projektroller. Inden udgivelsen sendes publikationen ud til høring i Molios brugergrupper.