Pressemeddelelse: Massivt behov for grønt kompetenceløft til nye klimakrav

Der er massivt behov for et grønt kompetenceløft, så byggeriets værdikæde i samlet flok kan efterleve de nye krav til dokumentation af klimaaftrykket for nybyggeri, som træder i kraft 1. januar 2023. Derfor lancerer Molio Kompetencecenter for bæredygtigt byggeri, som et gratis videnstilbud til branchen.

Nye krav til bæredygtighed i byggeriet træder i kraft efter nytår. Men store dele af byggebranchen mangler fortsat de nødvendige kompetencer til at efterleve reglerne. Behovet er særligt presserende, når det gælder dokumentation af klimaaftryk, som kræves for at opnå byggetilladelse til nybyggeri fra 1. januar 2023.

I Molio har det i høj grad kunne mærkes i efterspørgslen på kurser indenfor bæredygtigt byggeri, hvor tilslutningen, som længe har været i generel vækst, er mere end fordoblet det seneste år.

– Vi oplever markant flere tilmeldte på kurser i bæredygtighed og kan tydeligt mærke, at der løbes stærkt i virksomhederne for at blive klar til nye krav, som bliver gradvist skærpet de kommende år, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

Mest nævneværdigt har over fire gange så mange som året før været på kursus i LCA-analyse.

Viden skal bredes ud til alle faggrupper

Bygningskonstruktører, rådgivende ingeniører  og arkitekter er de faggrupper, som fylder mest på Molios kurser – det også ofte er dem, der får ansvar for dokumentation af klimaaftryk i praksis.

– Det er vigtigt for os, at vi får flere med. Hele værdikæden er opdateret på den nyeste viden, så vi kan få øge bevidstheden om, at byggeriets grønne omstilling fælles et anliggende for branchen,” siger Christina Hvid.

Hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører mener de, at det er vigtigt, at den relevante viden om bæredygtigt byggeri når bredere ud i bygge- og anlægsbranchen:

– De rådgivende ingeniører har fået øjnene op for, hvor vigtigt det er - både nu og fremadrettet - at have kompetencerne i orden. Men vi skal også have efteruddannet flere af de øvrige faggrupper i branchen. Det er vigtigt, at vi i byggebranchen arbejder med bæredygtighed både ved skrivebordene og i det udførende arbejde. Store udfordringer løses bedst i fællesskab,” siger Majbritt Juul, chef for bæredygtighed i FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Lancerer kompetencecenter for at møde stigende behov

Efterspørgslen på kurser og diplomuddannelser er så stor, at det er svært at finde nok kvalificerede undervisere til at matche efterspørgslen.

Derfor lancerer Molio, Kompetencecenter for Bæredygtigt Byggeri, som er en frit tilgængelig portal, der løbende vil blive opdateret med nyeste regler, viden og best practice indenfor bæredygtigt byggeri.

– Vi håber, det vil hjælpe med at brede den nødvendige viden mere ud,  så endnu flere får mulighed for at deltage i branchens grønne omstilling,” siger Christina Hvid.

Kompetencecenteret skal blandt andet hjælpe de mange SMV’er i byggeriets værdikæde, der ikke nødvendigvis har de nødvendige ressourcer og kompetencer internt i forhold til både LCA-beregning og dokumentation.

 

Læs flere pressemeddelelser