Høringssvar: Selektiv nedrivning

Med et lovforslag, der netop har været i høring, bliver det muligt for Miljøministeren at fastsætte regler i en bekendtgørelse om selektiv nedrivning – det vil sige nedrivning, hvor materialer adskilles og sorteres med henblik på maksimal udnyttelse og recirkulering af materialer, samt frasortering af materialer, der indeholder problematiske stoffer. FRI har indsendt høringssvar, hvor vi udtrykker vores opbakning til de nye regler og retningslinjer for selektiv nedrivning. Du kan læse høringssvaret her.

Hvis der opstår spørgsmål eller behov for yderligere information, er I velkomne til at kontakte Majbritt Juul på mj@frinet.dk