Vejledning: Evalueringsmodeller - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning ”Evalueringsmodeller - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere” er fokus rettet på et enkelt emne i udbudsloven – nemlig reglerne om, at ordregivere allerede i udbudsmaterialet skal offentliggøre evalueringsmetoden.


 

”Evalueringsmodeller - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere”, gennemgår udbudsreglerne om evalueringsmetoder og beskriver en række forskellige evalueringsmetoder samt hvilke udfordringer og muligheder, der kan være forbundet ved at bruge dem. 

Vejledningen er målrettet udbudspraktikere, der skal have et overblik over reglerne om evalueringsmetoder, og ønsker vejledning til at udarbejde evalueringer, der giver den ønskede afvejning mellem pris og kvalitet.

Læs vejledningen og hent Modeltesteren

Som supplement til vejledningen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet en ”Modeltester”, der gør det muligt at teste og sammenligne forskellige evalueringsmodeller.

FRI har udviklet en evalueringsmodel specielt rettet mod indkøb af rådgivningsydelser.  

Den finder du her. 

 

Læs mere

Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Kursus: Karismatisk ledelse og konflikthåndtering
Dette kursus i karismatisk adfærd og ledelse er for den professionelle fagperson, der ønsker at forstå de dybereliggende mekanismer i kommunikation, og som ønsker at skabe sig en fordel i samtaler, møder og interaktion i arbejdslivet.