Værdibyg-vejledning: Visualisering af kontrakter

Værdibyg, som FRI deltager i, har udgivet publikationen ”Brugervenlige kontrakter”, der har fokus på at visualisere kontraktbestemmelser. Hensigten er at skabe et hurtigt overblik over aftalens indhold, og vejledningen kan rette sig mod såvel rådgivere som entreprenører.


 

Visualisering kan også benyttes i andre forbindelser fx flowcharts, der på en enkel måde viser, hvad man skal foretage sig hvornår. Nogle af bestemmelserne i AB/ABR 18 er ligeledes visualiseret. 

I vejledningen giver Værdibyg nogle gode råd til, hvordan du med for­holdsvis simple skridt, kan komme i gang med at lave brugervenlige kontrakter:

  • Gør kontrakten læsevenlig
  • Brug ikoner
  • Tegn kontrakten

Du finder vejledningen her

Læs mere