Rapport om renovering versus nybyggeri

Rambøll har på vegne af Renovering på Dagsordenen udarbejdet en komparativ analyse, som undersøger effekterne på klimaet og økonomien ved at renovere eller bygge nyt, og om vi er på vej mod et paradigmeskift i bygge- og ejendomssektoren.

Hvis det danske samfund skal opfylde den politiske målsætning om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030, er det nødvendigt at byggeriet bidrager markant hertil. Regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlæg har tilkendegivet en antagelse om, at renovering frem for nedrivning
og opførelse af nybyggeri kan være en af vejene til en mindsket CO2-udledning, men dokumentationen herfor har hidtil været svag. 

Med dette som udgangspunkt har branchepartnerskabet Renovering på Dagsordenen iværksat denne sammenlignende analyse af både de klimamæssige og de totaløkonomiske konsekvenser ved forskellige renoveringsløsninger og ved nedrivning/nybyggeri. Analysen og rapporten er
udarbejdet af Rambøll og baserer sig på 16 konkrete bygninger, som gennem fire scenarier analyseres, først gennem tre trinvise renoveringsscenarier holdt op mod et nybyggeriscenarie. Analysen viser, at det dels er er muligt at beregne begge hovedscenarier, dels at den mest
optimale løsning for det meste er en renovering – både når der ses på CO2-udledningen og omkostningerne.

Bygherrer, der skal vurdere, hvorvidt en bygning eller en bygningsportefølje skal renoveres eller rives ned og udskiftes med nybyggeri, får med analysens konklusioner et bedre og mere oplyst grundlag at træffe beslutninger ud fra. 

Læs også

Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Det kan være svært at videreformidle budskaber med kompleks viden på en måde, der både fanger publikums interesse og samtidig sikrer, at det faglige indhold bliver korrekt forstået af tilhørerne. Men ved brug af nogle ganske simple teknikker kan man lære at gøre sin præsentation så god, at den bliver husket af tilhørerne i mange år efter.
Høringssvar: Selektiv nedrivning
Høringssvar: Selektiv nedrivning
Med et lovforslag, der netop har været i høring, bliver det muligt for Miljøministeren at fastsætte regler i en bekendtgørelse om selektiv nedrivning – det vil sige nedrivning, hvor materialer adskilles og sorteres med henblik på maksimal udnyttelse og recirkulering af materialer, samt frasortering af materialer, der indeholder problematiske stoffer. FRI har indsendt høringssvar, som du kan læse her.
Webinarrække om arbejdsmiljø i projektering
Webinarrække om arbejdsmiljø i projektering
Udforsk relevante emner inden for arbejdsmiljø i projekteringsfasen. FRI og Danske Arkitektvirksomheder inviterer projekterende ingeniører og bygherrerådgivere til målrettede webinarer i samarbejde med BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste. Deltagelse er gratis. Del din feedback og påvirk fremtidige emner. Tilmeld dig på vores hjemmeside. Velkommen til lærerige webinarer!
Arbejdsmiljø indenfor byggeri
Arbejdsmiljø indenfor byggeri
Det er vigtigt at tage højde for arbejdsmiljøet i alle faser af et byggeri. Med tiden er det kun blevet vigtigere, at have arbejdsmiljø for øje når der projekteres, bygges og i den efterfølgende drift. Det stiller stadigt større krav til de projekterendes viden indenfor området.