Rapport om renovering versus nybyggeri

Rambøll har på vegne af Renovering på Dagsordenen udarbejdet en komparativ analyse, som undersøger effekterne på klimaet og økonomien ved at renovere eller bygge nyt, og om vi er på vej mod et paradigmeskift i bygge- og ejendomssektoren.

Hvis det danske samfund skal opfylde den politiske målsætning om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030, er det nødvendigt at byggeriet bidrager markant hertil. Regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlæg har tilkendegivet en antagelse om, at renovering frem for nedrivning
og opførelse af nybyggeri kan være en af vejene til en mindsket CO2-udledning, men dokumentationen herfor har hidtil været svag. 

Med dette som udgangspunkt har branchepartnerskabet Renovering på Dagsordenen iværksat denne sammenlignende analyse af både de klimamæssige og de totaløkonomiske konsekvenser ved forskellige renoveringsløsninger og ved nedrivning/nybyggeri. Analysen og rapporten er
udarbejdet af Rambøll og baserer sig på 16 konkrete bygninger, som gennem fire scenarier analyseres, først gennem tre trinvise renoveringsscenarier holdt op mod et nybyggeriscenarie. Analysen viser, at det dels er er muligt at beregne begge hovedscenarier, dels at den mest
optimale løsning for det meste er en renovering – både når der ses på CO2-udledningen og omkostningerne.

Bygherrer, der skal vurdere, hvorvidt en bygning eller en bygningsportefølje skal renoveres eller rives ned og udskiftes med nybyggeri, får med analysens konklusioner et bedre og mere oplyst grundlag at træffe beslutninger ud fra. 

Læs også

EPD'er
EPD'er
Ønsker man at anvende EPD'er i sin beregning, kan alle danske EPD'er findes hos EPD Danmark.
Excel Lite
Excel Lite
BUILD har lanceret et værktøj - Excel Lite - der gør det muligt at opbygge en bygningsmodel i Excel for derefter at importere den til LCAbyg.
LCAbyg
LCAbyg
Der er forskelligt software udviklet til at beregne LCA'er. LCAbyg er udviklet af SBi for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (i dag Bolig- og Planstyrelsen). Det henvender sig udelukkende til beregninger af LCA'er for byggeri og er ofte anvendt i den danske byggesektor.
LCA på bygninger
LCA på bygninger
Her på siden kan du blive klogere på LCA. Her er samlet vejledninger, videoer, tutorials og webinarer, hvor du kan dykke ned i emnet.