Partnering i Praksis, 2005

Vejledningen Partnering i praksis bygger på de erfaringer ved anvendelse af forskellige former  for partnering, som er høstet, siden 1. udgave udkom i marts 2001.

 

I denne anden udgave af vejledning i partnering er der også taget højde for konsekvenserne af tilbudsloven samt for gennemførelsen af forskellige former for partnering.

Vejledningen er opbygget med en række forklarende afsnit, der behandler de centrale emner, som man bør forholde sig til, inden man giver sig i kast med partnering. Derudover indeholder vejledningen en række paradigmaer; dels til forskellige former for fuldt udbyggede partneringmodeller, dels paradigmaer til enkelte ele-menter i partnering som f.eks. konfliktløsning, incitamentsaftale m.v.

og endelig modeller for henholdsvis udvælgelseskriterier og tildelingskriterier, når EU-direktiverne eller tilbudsloven skal lægges til grund.


Vejledningen Partnering i Praksis

Læs mere om samme emne

[al[tan  - nyt værktøj til rådgivere
[al[tan - nyt værktøj til rådgivere
Teknologisk Institut har udviklet og designet en app, [al[tan, som skal forbedre kvaliteten og effektiviteten i rådgiverens arbejde med at registrere og analysere data fra tilstandsundersøgelser, som er foretaget på altaner med udliggerjern/stålprofiler.