BR18 og certificering: Revision af vejledninger om byggeri

Plan- og Boligstyrelsen har nu samlet information om, hvilke ændringer de laver til vejledningerne i BR og certificeringsordningen. Herunder kan du se, hvilke vejledninger, det drejer sig om, og hvilke ændringer der er foretaget. 

Titel på de opdaterede vejledninger – januar 2021

Kort tekst om hvad der er ændret i vejledningerne

Vejledning til kap. 1 om de administrative bestemmelser

Vejledningen er uddybet i forhold til hvad der forstås ved færdigproducerede sanitetsbygninger og justeret i forhold til koordinering og samling af den statiske dokumentation, samt ændret i forhold til den bygværksprojekterende.

Vejledning om transportable konstruktioner

Vejledningen er opdateres i overensstemmelse med ændringerne i BR 18 § 6 b og 6 d, der trådte i kraft 1. januar 2021.

Vejledning til kap. 5 om brand, bilag 11 e om transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige inden- og udendørs arrangementer

Vejledningen er opdateres i overensstemmelse med ændringerne i BR 18 § 6 b og 6 d, der trådte i kraft 1. januar 2021.

Vejledning til BR18 kap. 1 om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på 50,0 m²

Vejledningen er ændret i overensstemmelse med ændringen af BR18, 1. januar 2021, hvor afstandskravet til vej i kap. 8 er ophævet. Vejledningsteksten om drivhuse er ligeledes ændret.

Vejledning om bygningsreglementets kapitel 8 - byggeret og helhedsvurdering, kapitel 20 - ubebyggede arealer ved bebyggelse og kapitel 23 - beregningsregler

Vejledningen er primært tilpasset den ændrede bestemmelse om afstand og højde mod vej, herunder en del konsekvensrettelser.

Vejledning til BR18 kapitel 28 - Dokumentation af bærende konstruktioner §494, §498, §499 og §503

Vejledningen til kapitel 28 er udvidet med vejledning til de overordnede krav til dokumentation for bærende konstruktioner jf. § 494 samt ændring af vejledningen til start- og sluterklæringen.

Vejledning om ofte rentable konstruktioner – kapitel 11

Vejledningen er justeret for hvad der er fugtteknisk forsvarligt i terrændæk.

Bygningsreglementets vejledning om energiforbrug – kapitel 11

Vejledningen er uddybet i forhold brugen af funktionsruder og der er desuden foretaget mindre tilføjelser omkring bygninger med blandet anvendelse og vedvarende energi.

Ladestandervejledningen

Der er foretaget en række forskellige uddybninger af hvornår og hvordan kravene i ladestanderbekendtgørelsen gælder. Herunder hvordan bygninger som klubhuse til idrætsfaciliteter udløser kravene og der er tilføjet eksempler på hvordan tilbygninger udløser kravene.

Bygningsreglementets vejledning om ventilation

Der er foretaget ændringer i overensstemmelse med ændringen af BR18, 1. januar 2021, hvor der åbnes for andre ventilationssystemer end mekanisk ventilation for etageboliger og skoler og daginstitutioner. Samtidig er der foretaget ændringer i overensstemmelse med ændringen for emhætter. Endelig er foretaget enkelte sproglige ændringer særligt med henblik på at ensrette sprogbrug i reglementet og DS 447.

Bygningsreglementets vejledning om lydforhold

Der er foretaget en opdatering af referencelisten så der peges på nyeste udgave af SBi-anvisning 272.

Læs mere om samme emne

Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.