byggeri - tema

Bygningsreglement og certificering

Bygningsreglementet og certificeringsordningerne for konstruktion og brand ændrer på mange områder væsentligt på rådgivernes arbejde. Under temaet finder du status, høringer, FRI's holdning og løbende information om emnerne. Siden vil løbende blive opdateret med de væsentlige dokumenter, holdninger, informationer med videre. 

DTU-kursus: Få hjælp til at blive certificeret brandrådgiver

DTU tilbyder nu et særkursus i bygningsbrandteknik, som sigter mod at give deltagerne de fornødne forudsætninger for at blive certificeret brandrådgiver i brandklasse 2 (BK2). Det starter allerede 1. november 2021, så du skal tilmelde dig hurtigt. Særkurset er en pakkeløsning, der består af en udvidet version af kurset i bygningsbrandteknik fra DTU’s velkendte Master i Brandsikkerhed samt specifik træning i efterfølgende at gennemføre certificeringsprocessen.  Hovedparten af undervisningen gennemføres online, så du kan deltage på distancen. Derudover er der tre hele kursusdage på DTU i Lyngby: 1. november, 9. december og 16. december 2021. Særkurset gennemføres fra 1. november til 16. december 2021 og vil omfatte 6 til 9 lektioner om ugen. Hertil kommer forberedelsestid med læsning og opgaveløsning. Du skal forvente en samlet arbejdsbelastning på 250-300 timer, svarende til 10 ECTS. Prisen for at deltage i særkurset er 18.000 kroner, som er momsfritaget. Tilmeld dig særkurset på www.conferencemanager.dk/bygningsbrandteknik21.

Medlemsservice: Teamsnetværk om brand og konstruktion

For de medarbejdere i FRI’s virksomheder, der arbejder som certificeret med brand eller konstruktion eller blot har interesse for emnet, har FRI oprettet to online-netværk til den information, som bliver for specifik for vores øvrige informationskanaler. I netværkene kan medlemmerne sparre med hinanden om fx forståelsesspørgsmål, og FRI offentliggør den information, vi modtager om emnet – det kan eksempelvis være svar på tolkningsspørgsmål, vi som organisation kan stille Trafik og Byggestyrelsen. Er du interesseret skal du sende en mail til Inge Ebbensgaard ime@frinet.dk.

Liste over certificerede 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en hjemmeside, der løbende bliver opdateret i forhold til antal statikere og brandrådgivere. 

Temaside om certificeringsordning

Trafik-, Bygge- og Boligsiden har lavet en temaside, hvor de har samlet al nyttig viden om certificeringsordningen. Siden bliver opdateret løbende. 

Master i brandsikkerhed 

DTU tilbyder nu Danmarks eneste akkrediterede, formelt kompetencegivende videreuddannelse i brandsikkerhed, som gør det muligt at blive certificeret brandrådgiver i brandklasse 3 og 4. Uddannelsen starter 25. januar.  

Webinarer om certificeringsordning 

TBST inviterer til en række webinarer, hvor et panel af relevante fagpersoner står klar til at besvare spørgsmål fra deltagerne.