byggeri - tema

Bygningsreglement og certificering

Bygningsreglementet og certificeringsordningerne for konstruktion og brand ændrer på mange områder væsentligt på rådgivernes arbejde. Under temaet finder du status, høringer, FRI's holdning og løbende information om emnerne. Siden vil løbende blive opdateret med de væsentlige dokumenter, holdninger, informationer med videre. 

FRI-kursusrække: Certificeret brandrådgivning

OBS - de to første kursusrækker er overtegnet. Vi afholder endnu en kursusrække d. 17., 24. og 31. august. 

FRI tilbyder en interaktiv kursus-række på tre halve dage, som har fokus på de certificerede brandrådgiveres arbejde i praksis. Formålet med kursusrækken er, at deltagere efter kurset har en grundig forståelse for den certificerede brandrådgivers ansvar og opgaver ifm. udarbejdelse af dokumentation samt krav til kontroller under byggeriets faser. Læs mere

Medlemsservice: Teamsnetværk om brand og konstruktion

For de medarbejdere i FRI’s virksomheder, der arbejder som certificeret med brand eller konstruktion eller blot har interesse for emnet, har FRI oprettet to online-netværk til den information, som bliver for specifik for vores øvrige informationskanaler. I netværkene kan medlemmerne sparre med hinanden om fx forståelsesspørgsmål, og FRI offentliggør den information, vi modtager om emnet – det kan eksempelvis være svar på tolkningsspørgsmål, vi som organisation kan stille Trafik og Byggestyrelsen. Er du interesseret skal du sende en mail til Inge Ebbensgaard ime@frinet.dk.

Liste over certificerede 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en hjemmeside, der løbende bliver opdateret i forhold til antal statikere og brandrådgivere. 

Temaside om certificeringsordning

Trafik-, Bygge- og Boligsiden har lavet en temaside, hvor de har samlet al nyttig viden om certificeringsordningen. Siden bliver opdateret løbende. 

Master i brandsikkerhed 

DTU tilbyder nu Danmarks eneste akkrediterede, formelt kompetencegivende videreuddannelse i brandsikkerhed, som gør det muligt at blive certificeret brandrådgiver i brandklasse 3 og 4. Uddannelsen starter 25. januar.  

Webinarer om certificeringsordning 

TBST inviterer til en række webinarer, hvor et panel af relevante fagpersoner står klar til at besvare spørgsmål fra deltagerne.