byggeri - tema

Bygningsreglement og certificering

Bygningsreglementet og certificeringsordningerne for konstruktion og brand ændrer på mange områder væsentligt på rådgivernes arbejde. Under temaet finder du status, høringer, FRI's holdning og løbende information om emnerne. Siden vil løbende blive opdateret med de væsentlige dokumenter, holdninger, informationer med videre. 

 

I start august 2022 er der kommet nye reviderede vejledninger til BR18 kapitel 32, 33 og 34 om de certificerede statikeres og brandrådgiveres virke. Dem finder du her. 

Endelig tekst til klimakrav i BR18

Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober. Dette skyldes, at lovgivninger af denne karakter skal notificeres i EU for at sikre, at bestemmelserne er forenelige med EU-lovgivning. I FRI er vi ganske overbevist om, at der ikke kommer ændringer i kravene fremsendt til EU og mener derfor, at ordlyden kan betragtes som den endelige tekst.

Kontaktpersoner i byggeri

Vi modtager ofte høringer, holdninger, spørgsmål og andet som går på et meget specifikt område indenfor byggeri. Vi har derfor oprettet en række niche grupper, hvor informationen bliver målrettet emnet. Herinde kan du skriver dig på de emner der interesser dig, og finde en oversigt over emnerne. 

FRI kontrolplaner brand

I regi af FRI’s brandgruppe har NIRAS, Safedesign og COWI samlet deres viden til kontrolplaner for projektering og udførelse – som kan bruges af alle. Begrundelsen for de fælles kontrolplaner er et ønske om at skabe et mere ensartet omfang, niveau og udformning – og afspejle et relevant kontrolomfang på tværs af branchen. Genkendelighed er en fordel for alle i byggeriet både brandrådgivere, projekterende og udførende. Kontrolplanerne har haft hovedfokus på det faglige indhold, men er lavet i Excel, som kan bruges direkte eller flyttes over i firmaspecifikt system. Vi er i FRI stolte over at kunne bidrage til at gøre certficeringsordningen for brand lettere og mere tilgængelig.

Få hjælp til at blive certificeret brandrådgiver

DTU tilbyder nu et særkursus i bygningsbrandteknik, som sigter mod at give deltagerne den viden, der er en forudsætning for at blive certificeret brandrådgiver i brandklasse 2 (BK2). Det starter allerede 19. april 2022, så du skal tilmelde dig hurtigt.

Ændringer til BR18 pr. 1. januar 2022

Der er sket en del ændringer i BR18 pr. 1. januar 2022 – ændringerne i selve BR18 skrev vi om før jul. Der er dog også sket ændringer i vejledningerne – konkret har vi fundet fem vejledninger – nemlig vejledning om ventilation, præaccepterede løsninger til fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse (brand), præaccepterede løsninger for undervisningslokaler mv., præaccepterede løsninger for bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp og endelig præaccepterede løsninger for hoteller mv.. Vi opdaterer med links, viden og datoer på denne side.

BR18 ændringer offentliggjort - december 2021

Ændringerne til BR18, der træder i kraft 1. januar 2022, er netop blevet offentliggjort. Vi har lavet en sammenstilling af det kommende og det eksisterende reglement, så du hurtigt kan få et overblik over ændringerne. 

Medlemsservice: Teamsnetværk om brand og konstruktion

For de medarbejdere i FRI’s virksomheder, der arbejder som certificeret med brand eller konstruktion eller blot har interesse for emnet, har FRI oprettet to online-netværk til den information, som bliver for specifik for vores øvrige informationskanaler. I netværkene kan medlemmerne sparre med hinanden om fx forståelsesspørgsmål, og FRI offentliggør den information, vi modtager om emnet – det kan eksempelvis være svar på tolkningsspørgsmål, vi som organisation kan stille Trafik og Byggestyrelsen. Er du interesseret skal du sende en mail til Inge Ebbensgaard ime@frinet.dk.

Liste over certificerede 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en hjemmeside, der løbende bliver opdateret i forhold til antal statikere og brandrådgivere. 

Temaside om certificeringsordning

Trafik-, Bygge- og Boligsiden har lavet en temaside, hvor de har samlet al nyttig viden om certificeringsordningen. Siden bliver opdateret løbende. 

Master i brandsikkerhed 

DTU tilbyder nu Danmarks eneste akkrediterede, formelt kompetencegivende videreuddannelse i brandsikkerhed, som gør det muligt at blive certificeret brandrådgiver i brandklasse 3 og 4. Uddannelsen starter 25. januar.  

Webinarer om certificeringsordning 

TBST har afholdt en række webinarer om certificeringsordningen. Du kan se eller gense webinarerne her.