FRI kontrolplaner brand

I regi af FRI’s brandgruppe har NIRAS, Safedesign og COWI samlet deres viden til kontrolplaner for projektering og udførelse – som kan bruges af alle. Begrundelsen for de fælles kontrolplaner er et ønske om at skabe et mere ensartet omfang, niveau og udformning – og afspejle et relevant kontrolomfang på tværs af branchen. I august 2022 er materialet udvidet med en kontrolregistreringsrapport for henholdsvis projektering og udførelse. Du finder alt materiale nederst på siden her. 


 

Som en del af de ændringer som blev indført med BR18 skal både projekterende og udførende dokumentere at kravene til brand i projektet er opfyldt. Denne kontrol er en tidskrævende proces, med mange tekniske detaljer at holde styr på. FRI’s netværk af brandrådgivere, FRI’s brandgruppe, og mange udførende har derfor længe udtrykt behov for en standardiseret løsning, så man ikke hver gang skal sætte sig ind i et helt nyt koncept og der i branchen skabes et fælles relevant niveau for kontrol. Et niveau som hverken er for højt eller for lavt.

Arbejdet er endt ud i et samlet sæt kontrolplaner for Projektering hhv. Udførelse, som er tænkt som et udgangspunkt for den ’almene kontrol’, altså minimumskontrollen for nybyggeri i brandklasse 2, som vurderes at leve op til kravene i BR18 kap. 30.

Med dem i hånden kan brandrådgiveren dermed bruge sin tid og ekspertise til at definere, om der er behov for yderligere kontroller ud over det. Dette kan fx være et specielt brandsikringstiltag, der er anvendt som kompenserende tiltag, eller i en renoveringsopgave, hvor kontrolpunkterne for brandsikringstiltaget ikke er fulddækkende. Kontrolplanerne for brandsikringstiltagene er grupperet og placeret, hvor det er vurderet mest hensigtsmæssigt i forhold til, hvilke projekterende og udførende faggrupper, som typisk har ansvaret for tiltagene, og dermed for kontrollen af deres projektering henholdsvis udførelse af brandsikringstiltagene.

Hvorfor fælles kontrolplaner?

  • Genkendelighed er en fordel for alle virksomheder i branchen – der lærer metoderne at kende.
  • Vi sparer både de projekterende og udførende for mange usikkerheder omkring korrekt udførelse af kontrol og dokumentation, hvis de møder et mere ensartet omfang, niveau og udformning af kontrolpunkter fra brandrådgivere i FRI.
  • Kontrolomfang skal ikke være et konkurrenceparameter mellem brandrådgivere, men skal afspejle et relevant sikkerhedsniveau.
  • At udarbejde kontrolplaner kræver en kæmpe arbejdsindsats.
    Med FRI’s kontrolplaner har vi taget det bedste fra tre forskellige firmaers systemer, og kontrolplanerne har været til kommentering hos FRI’s medlemmer og DBI, hvor vi har indarbejdet rigtig gode input fra. Vi håber, at andre brandrådgivere vil bruge den viden og de metoder, der ligger i kontrolpunkterne.

Materialet består af:

Brugervejledning

Kontrolplaner og -rapport for projektering (pdf)

Kontrolplaner og -rapport for projektering (excel)

Kontrolplaner for udførelse med eksempel på kontrolrapport (pdf)

Kontrolplaner for udførelse med eksempel på kontrolrapport (excel)

Kontrolregistreringsrapport for projektering (pdf)

Kontroregistreringsrapport for udførelse (pdf) 

 

Læs mere om samme emne

Høring: Kommenteringsrunde på en række BR-vejledninger
Høring: Kommenteringsrunde på en række BR-vejledninger
Social- og Boligstyrelsen har identificeret nogle steder i en række vejledninger i BR, hvor man ønsker at foretage ændringer. Det drejer sig om kapitlerne energi, ventilation, funktionsafprøvning, lys og udsyn, klimasikring samt LCA.
Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Ny lov om ansættelsesbeviser på vej
Den 1. juli 2023 forventes en ny lov om ansættelsesbeviser at træde i kraft. Der er en del nyt i loven bl.a. nogle materielle regler, der udvider kravet om ansættelsesbevis til ansatte med gennemsnitlig 3 timers ugentligt arbejde.