FRI kontrolplaner brand

I regi af FRI’s brandgruppe har NIRAS, Safedesign og COWI samlet deres viden til kontrolplaner for projektering og udførelse – som kan bruges af alle. Begrundelsen for de fælles kontrolplaner er et ønske om at skabe et mere ensartet omfang, niveau og udformning – og afspejle et relevant kontrolomfang på tværs af branchen.


 

Som en del af de ændringer som blev indført med BR18 skal både projekterende og udførende dokumentere at kravene til brand i projektet er opfyldt. Denne kontrol er en tidskrævende proces, med mange tekniske detaljer at holde styr på. FRI’s netværk af brandrådgivere, FRI’s brandgruppe, og mange udførende har derfor længe udtrykt behov for en standardiseret løsning, så man ikke hver gang skal sætte sig ind i et helt nyt koncept og der i branchen skabes et fælles relevant niveau for kontrol. Et niveau som hverken er for højt eller for lavt.

Arbejdet er endt ud i et samlet sæt kontrolplaner for Projektering hhv. Udførelse, som er tænkt som et udgangspunkt for den ’almene kontrol’, altså minimumskontrollen for nybyggeri i brandklasse 2, som vurderes at leve op til kravene i BR18 kap. 30.

Med dem i hånden kan brandrådgiveren dermed bruge sin tid og ekspertise til at definere, om der er behov for yderligere kontroller ud over det. Dette kan fx være et specielt brandsikringstiltag, der er anvendt som kompenserende tiltag, eller i en renoveringsopgave, hvor kontrolpunkterne for brandsikringstiltaget ikke er fulddækkende. Kontrolplanerne for brandsikringstiltagene er grupperet og placeret, hvor det er vurderet mest hensigtsmæssigt i forhold til, hvilke projekterende og udførende faggrupper, som typisk har ansvaret for tiltagene, og dermed for kontrollen af deres projektering henholdsvis udførelse af brandsikringstiltagene.

Hvorfor fælles kontrolplaner?

  • Genkendelighed er en fordel for alle virksomheder i branchen – der lærer metoderne at kende.
  • Vi sparer både de projekterende og udførende for mange usikkerheder omkring korrekt udførelse af kontrol og dokumentation, hvis de møder et mere ensartet omfang, niveau og udformning af kontrolpunkter fra brandrådgivere i FRI.
  • Kontrolomfang skal ikke være et konkurrenceparameter mellem brandrådgivere, men skal afspejle et relevant sikkerhedsniveau.
  • At udarbejde kontrolplaner kræver en kæmpe arbejdsindsats.
    Med FRI’s kontrolplaner har vi taget det bedste fra tre forskellige firmaers systemer, og kontrolplanerne har været til kommentering hos FRI’s medlemmer og DBI, hvor vi har indarbejdet rigtig gode input fra. Vi håber, at andre brandrådgivere vil bruge den viden og de metoder, der ligger i kontrolpunkterne.

Materialet består af:

Brugervejledning

Kontrolplaner og -rapport for projektering (pdf)

Kontrolplaner og -rapport for projektering (excel)

Kontrolplaner for udførelse med eksempel på kontrolrapport (pdf)

Kontrolplaner for udførelse med eksempel på kontrolrapport (excel)

 

Læs mere om samme emne

New European Bauhaus – DESIRE ”Designing the irresistible circular society”
New European Bauhaus – DESIRE ”Designing the irresistible circular society”
I en EU-konkurrence om innovation og ”lighthouse”-demonstrationsprojekter for at skabe en bevægelse mod cirkulære og grønne løsninger er FRI med DI og Bloxhub som hovedaktører en af de fem vindere af i alt 25 mio Euro. Og selv om Bauhaus-konceptet mest er kendt fra arkitektverdenen er der også brug for rigtig meget ingeniørviden. Projektet kaldes DESIRE (designing the irresistible circular society) starter i august og kører i to år.
Høring: Mere cirkulær økonomi i byggevareforordningen (CPR)
Høring: Mere cirkulær økonomi i byggevareforordningen (CPR)
EU-Kommissionen har offentliggjort deres forslag til revision af Byggevareforordningen. Forslaget skal gennem forhandling med Medlemsstaterne og Europa-Parlamentet inden det godkendes endeligt. Vi har i FRI mulighed for at påvirke Danmarks holdning til udkastet ved at komme med input til grund- og nærhedsnotatet, som udarbejdes af Indenrigs- og Boligministeriet.