Brandvejledninger tilgængelige på tryk

Brandvejledningerne til BR18 er nu tilgængelige i trykt form og kan købes hos Molio. Der er dele af materialet, som stadig er under udarbejdelse, men bestiller du vejledningerne som abonnement hos Molio, får du automatisk tilsendt de tekster, der er under udarbejdelse, efterhånden som de bliver klar.


 

Udgivelser, der ligger klar i trykt form:

- Vejledende udtalelse om bygningsreglementets brandkrav efter 1. juli 2018 

- Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri (Udgår, når alle brandvejledningerne er udarbejdet)

- Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 om brand (Herunder er kapitel 1 klar i trykt form, kapitel 2 er tilgængelig digitalt, men ikke trykt endnu), inklusiv nedenstående bilag:

 • Bilag 1 - Præ-accepterede løsninger – Enfamiliehuse
 • Bilag 2 - Præ-accepterede løsninger – Etageboligbyggeri
 • Bilag 3 - Præ-accepterede løsninger – Kontorbygninger
 • Bilag 4 - Præ-accepterede løsninger - Forsamlingslokaler, butikker mv.
 • Bilag 5 - Præ-accepterede løsninger – Undervisningslokaler
 • Bilag 6 - Præ-accepterede løsninger - Hoteller mv.
 • Bilag 7 - Præ-accepterede løsninger - Bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp
 • Bilag 8 - Præ-accepterede løsninger - Landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger
 • Bilag 9 - Præ-accepterede løsninger - Bygningsafsnit med garageanlæg
 • Bilag 10 - Præ-accepterede løsninger - Industri- og lagerbygninger
Udgivelser, der bliver udgivet i takt med de bliver udarbejdet og trykt:

De resterende 2-7 kapitler i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 om Brand

- Kapitel 2 er på nuværende tidspunkt tilgængeligt digitalt, men regnes med at udkomme i trykt form snarest, efterfulgt af kapitel 3-7, der udkommer i takt med, at de bliver udarbejdet)

 • Brandtekniske installationer
 • Drift i henhold til brand 

Du kan bestille de trykte udgivelser her

 

Læs mere om samme emne

Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Kursus: Præsentationer der huskes for ingeniører & ledere
Det kan være svært at videreformidle budskaber med kompleks viden på en måde, der både fanger publikums interesse og samtidig sikrer, at det faglige indhold bliver korrekt forstået af tilhørerne. Men ved brug af nogle ganske simple teknikker kan man lære at gøre sin præsentation så god, at den bliver husket af tilhørerne i mange år efter.
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
Fortolkninger af reglerne om lejlighedssammenlægninger
FRI stiller ofte spørgsmål til Social- og Boligstyrelsen om, hvordan en regel i Bygningsreglementet skal fortolkes. Det er dog sjældent, at vi sender mange sider med spørgsmål, men det var præcis, hvad vi gjorde før sommerferien efter en række dialoger med Københavns Kommune om forståelsen af brandreglerne i forbindelse med lejlighedssammenlægninger. Der er nu kommet svar på både FRI’s og Københavns Kommunes spørgsmål til styrelsen, og du kan læse dem her.