Brandvejledninger tilgængelige på tryk

Brandvejledningerne til BR18 er nu tilgængelige i trykt form og kan købes hos Molio. Der er dele af materialet, som stadig er under udarbejdelse, men bestiller du vejledningerne som abonnement hos Molio, får du automatisk tilsendt de tekster, der er under udarbejdelse, efterhånden som de bliver klar.


 

Udgivelser, der ligger klar i trykt form:

- Vejledende udtalelse om bygningsreglementets brandkrav efter 1. juli 2018 

- Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri (Udgår, når alle brandvejledningerne er udarbejdet)

- Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 om brand (Herunder er kapitel 1 klar i trykt form, kapitel 2 er tilgængelig digitalt, men ikke trykt endnu), inklusiv nedenstående bilag:

 • Bilag 1 - Præ-accepterede løsninger – Enfamiliehuse
 • Bilag 2 - Præ-accepterede løsninger – Etageboligbyggeri
 • Bilag 3 - Præ-accepterede løsninger – Kontorbygninger
 • Bilag 4 - Præ-accepterede løsninger - Forsamlingslokaler, butikker mv.
 • Bilag 5 - Præ-accepterede løsninger – Undervisningslokaler
 • Bilag 6 - Præ-accepterede løsninger - Hoteller mv.
 • Bilag 7 - Præ-accepterede løsninger - Bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp
 • Bilag 8 - Præ-accepterede løsninger - Landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger
 • Bilag 9 - Præ-accepterede løsninger - Bygningsafsnit med garageanlæg
 • Bilag 10 - Præ-accepterede løsninger - Industri- og lagerbygninger
Udgivelser, der bliver udgivet i takt med de bliver udarbejdet og trykt:

De resterende 2-7 kapitler i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 om Brand

- Kapitel 2 er på nuværende tidspunkt tilgængeligt digitalt, men regnes med at udkomme i trykt form snarest, efterfulgt af kapitel 3-7, der udkommer i takt med, at de bliver udarbejdet)

 • Brandtekniske installationer
 • Drift i henhold til brand 

Du kan bestille de trykte udgivelser her

 

Læs mere om samme emne

Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
Rammeaftaler – max. omsætning må ikke overskrides
EU‐domstolen har i en dom slået fast, at ordregiver har pligt til i udbudsbekendtgørelsen (og/eller udbudsbetingelserne) at angive en maksimal mængde og/eller en maksimal værdi af den ydelsen/varer, der skal leveres i henhold til rammeaftalen.
Skræddersyet byggeri?
Skræddersyet byggeri?
EU domstolen har netop afsagt en dom i en sag, hvor Kommissionen fandt, at Østrig havde overtrådt udbudsreglerne ved ikke at havde udbudt et byggeri, som blev opført af en developer til brug for et 25 årigt uopsigeligt lejemål for staten.